Zprávy

Netradiční konference o restaurování ve Zlíně

Netradiční konference o restaurování ve Zlíně

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) pořádá společně s Komisí konzervátorů – restaurátorů   Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) již 31. ročník...

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně opraví centrální menzu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně opraví centrální menzu

Kompletní rekonstrukcí prochází výdejna stravy centrální menzy Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně na Hradské ulici. Důvodem je zejména zastaralost technického vybavení, cílem je zrychlit výdej jídla i zvýšit počet strávníků. „Stávající technologie gastro zařízení...

Jubilejní ročník Junior univerzity má další absolventy

Jubilejní ročník Junior univerzity má další absolventy

Letošní jubilejní desátý ročník Junior univerzity pro nejmladší studenty začal jako obvykle slavnostní imatrikulací, tedy uvedením do akademické obce. Oblíbenou letní akci, jejímž tématem byl tentokrát Zlín – moje město, opětovně pořádal Ústav školní pedagogiky...

Námořní plavba firmy Baťa

Námořní plavba firmy Baťa

Max Heller: S Moravou třemi díly světa. Baťovská námořní plavba 1932 – 1935. Pod tímto názvem vychází nová publikace o námořní plavbě firmy Baťa (1932-1935), která mapuje dosud nepříliš známý úsek baťovského meziválečného podnikání. Knihu tvoří soubor 25 reportáží z...