Novým děkanem Fakulty managementu a ekonomiky (FaME) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně byl dnes zvolen doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D., dosavadní proděkan pro studium a celoživotní vzdělávání.

Michala Pilíka zvolil jednohlasně akademický senát fakulty v prvním kole, a to pro období 2024 – 2028. Ve funkci děkana tak nahradí prof. Ing. Davida Tučka, Ph.D., který fakultu úspěšně vedl osm let. Do funkce děkana musí Michala Pilíka ještě jmenovat rektor univerzity prof. Milan Adámek.  Své nové role se ujme v dubnu letošního roku.

„Jsem velmi úzce spjat s fakultou a mám zájem na jejím dalším rozvoji, cítím se být připraven čelit výzvám, které na mě, jako na děkana, čekají,“  řekl po zvolení docent Michal Pilík a dodal: „Věřím, že během čtyřletého funkčního období budu fakultu rozvíjet po všech stránkách, aby byla přívětivá pro všechny studenty, akademické pracovníky i ostatní zaměstnance“.

Budoucí děkan také plánuje, mimo jiné, ještě více podporovat kolegy v kvalitní pedagogické práci, jejich osobním a profesním rozvoji, podporovat spolupráci mezi ústavy a slibuje také podporu všem studentům při zachování vysokého standardu výuky. Příležitost pro změnu vidí i ve zvyšování počtu studentů v navazujících magisterských programech.

Pětačtyřicetiletý Michal Pilík, absolvent oboru Ekonomika a management na FaME UTB ve Zlíně, působí na této fakultě jako zaměstnanec od roku 2003. Prošel pozicemi asistenta, odborného asistenta, tajemníka ústavu, až po funkci proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání, posledních 8 let byl také statutárním zástupcem děkana. Jeho specializací je management a marketing. Vystudoval rovněž obor Pedagogika, učitelství a sociální péče na Fakultě humanitních studií (FHS) UTB. V roce 2007 pak získal doktorát na FaME, habilitoval se tamtéž v roce 2015 pro obor Ekonomika a management. Vedle pedagogické činnosti vedl celou řadu projektů a je členem několika odborných rad.