loader image

Zprávy z UTB

Spolupráce mezi UTB a Zlínským krajem je úspěšná

Spolupráce mezi UTB a Zlínským krajem je úspěšná

Zlínský kraj finančně podpořil univerzitu a díky tomu byly v akademickém roce 2021/22 realizovány celkem 4 projekty, jejichž cílem byla podpora vzdělávání na UTB pro strategické potřeby Zlínského kraje. Na Fakultě aplikované informatiky byl v rámci projektu otevřen...

Volba kandidáta na jmenování rektorem

Volba kandidáta na jmenování rektorem

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes na svém zasedání volil kandidáta na jmenování rektorem. V tajné volbě byl zvolen doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D, dosavadní proděkan Fakulty aplikované informatiky. „Chtěl bych, aby univerzita měla deset tisíc...