UTB se s aliancí PIONEER stává Evropskou univerzitou!

UTB se s aliancí PIONEER stává Evropskou univerzitou!

Aliance PIONEER, jehož je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) členem, uspěla v prestižní výzvě Evropské komise na podporu aliancí Evropských univerzit. Doposud aliance fungovala pouze formou konsorcia, avšak díky financování Evropské komise se oficiálně zařadila k...
Slavnostní jmenování nových profesorů UTB

Slavnostní jmenování nových profesorů UTB

Jmenovací dekrety více než 70 profesorkám a profesorům předali v pražském Karolinu prezident republiky Petr Pavel spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Mikulášem Bekem. Za Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně byli jmenováni doc. Zuzana Tučková, děkanka Fakulty...
Do práce na kole: Zaměstnanci UTB ušetřili 2 tuny CO2

Do práce na kole: Zaměstnanci UTB ušetřili 2 tuny CO2

Letos poprvé se UTB zapojila do Květnové výzvy Do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Cílem akce bylo poukázat na to, že udržitelnost je pro univerzitu důležitá. Přes 100 účastníků společně dokázalo, že lidé pracující na UTB oceňují iniciativu podporující zdravý...