Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně opraví centrální menzu

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně opraví centrální menzu

Kompletní rekonstrukcí prochází výdejna stravy centrální menzy Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně na Hradské ulici. Důvodem je zejména zastaralost technického vybavení, cílem je zrychlit výdej jídla i zvýšit počet strávníků. „Stávající technologie gastro zařízení...
Jubilejní ročník Junior univerzity má další absolventy

Jubilejní ročník Junior univerzity má další absolventy

Letošní jubilejní desátý ročník Junior univerzity pro nejmladší studenty začal jako obvykle slavnostní imatrikulací, tedy uvedením do akademické obce. Oblíbenou letní akci, jejímž tématem byl tentokrát Zlín – moje město, opětovně pořádal Ústav školní pedagogiky...