Zlín, New York – Práce studentů ateliéru Design obuvi Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně získaly uznání v newyorském Českém centru. Pedagog FMK Oldrich Voyta na své cestě do USA odprezentoval výsledky obuvnického workshopu se studenty a zároveň práce předvedl v rámci Slovak Fashion Night Ball, který se odehrál na konci ledna v New Yorku. 

Studenti FMK UTB pod vedením Oldricha Voyty vytvořili kolekci dámské obuvi na podpatku z recyklovaných textilních materiálů „TY si IQ“. Obuvnického workshopu se zúčastnilo celkem 7 studentů FMK od 1. do 3. ročníku bakalářského studia ateliéru Design obuvi a jeden student Centra výzkumu obouvání UTB. Samotný materiál „TY si IQ“. vznikl v dílnách slovenského Ateliéru71, pod jehož záštitou letos vznikla i přehlídka udržitelné módy na jubilejním třicátém Slovak Fashion Night Ball v sobotu 27. ledna 2024 v New Yorku.  A tak se na něm objevily i práce zlínských studentů.  

“Ke spolupráci s Atelierem71 jsme se dostali díky tomu, že mne napřímo oslovil tento bratislavský ateliér, dozvěděl se o mé práci skrze spolupráci s první dámou České republiky, Evou Pavlovou. Ateliér71 připravil pod vedením Moniky Lacekové (Mola Design – Mola Couture) módní kolekci o dvaceti čtyřech modelech, kdy využili ke své práci inovativní materiál “TY si IQ”. Díky této spolupráci tak vznikla udržitelná, jak módní kolekce, tak i designová obuv na podpatku, která navíc cílí na pohodlí nositelky. Úžasná byla pak organizace celé akce ze strany +421Foundation, Generálního konzulátu Slovenské republiky v New Yorku a Slovak-American Cultural Centre, díky kterým na bál dorazilo přes šest set hostů. Velké díky patří také Evě Staroňové za organizaci akce, zprostředkování letenky a ubytování skrze +421Foundation. Kolekci publikum přijalo s nadšením a potleskem vstoje. Poprvé se obuv našeho ateliéru Design obuvi a Centra výzkumu obouvání prezentovala v USA, to beru jako ohromný úspěch.” 

V rámci své cesty do Spojených států byl Oldrich Voyta pozván Suzannou Halsey skrze organizaci Czechoslovak Society of Arts and Sciences (SVU) na přednášku do Českého centra v New Yorku (budova Bohemian National Hall). Na přednášce Stepping into the Future: Art and Science of Shoe Design přiblížil Oldrich Voyta nejen své práce, mezi které patří třeba inaugurační obuv současné první dámy ČR Evy Pavlové, ale obuvnické řemeslo jako celek. Představil publiku i Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a její důležitost jako nositele obuvnického řemesla v České republice a Střední Evropě. 

Ateliér Design obuvi na Fakultě multimediálních komunikací se ve Zlíně již více než dvacet let zaměřuje na propojení znalostí anatomie, biomechaniky, obuvnického řemesla a designu. Unikátní prolnutí těchto znalostí vychází z historické tradice Zlína, která napomáhá studentům chápat technologicko-designerské propojení. Studenti jsou vyzýváni jak k velmi kreativním projektům na pomezí umění, tak i k úkolům velmi konkrétním a praktickým, vycházejících obvykle ze zadání konkrétní firmy. Ateliér dlouhodobě spolupracuje s lokálními výrobci a zaměřuje se mimo jiné na udržitelnost designu.