V neděli 24. prosince odešel náš dlouholetý kolega profesor Milan Zelený, moudrý a laskavý člověk, který se s námi dělil o své znalosti a životní zkušenosti.

Profesor Milan Zelený působil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně více než dvacet let. „Velmi jsme si cenili jeho ochotu sdílet své znalosti, názory a jak se vždy ukázalo, i velmi dobré odhady budoucího vývoje světového dění a ekonomiky“ zhodnotil působení profesora Zeleného na univerzitě současný rektor Milan Adámek. „Bylo nám i mně osobně velkou ctí s panem profesorem od začátku jeho působení na univerzitě spolupracovat. Milan Zelený byl světově uznávaný ekonom, který významným způsobem pomohl Fakultě managementu a ekonomiky stát se mezinárodně respektovanou ekonomickou fakultou“, řekl emeritní rektor Petr Sáha.

Studenti, akademici, ale i lidé z firem měli mnohokrát možnost s ním diskutovat na přednáškách, seminářích či na Baťově manažerské škole, kde pravidelně přednášel. Neocenitelná byla jeho role školitele studentů doktorského studia, jeho studenti na něj vždy vzpomínají jako na člověka, který je nevodil za ruku, nedával přesné návody, ale podporoval u nich vlastní kritické myšlení a hledání vlastní cesty, jak o tom psal i ve svých knihách a mnoha odborných i populárních článcích. Veřejnost se s ním mohla na půdě Fakulty managementu a ekonomiky potkat mnohokrát na konferencích, kde byl nejvíce vyhledávaným řečníkem. Mluvil o evoluční ekonomice, nových technologiích, globalizaci i relokalizaci, o potřebě vytvářet sítě pro spolupráci. Změnu považoval za zákon života a zdůrazňoval, že ti, kdo se zabývají minulostí a současností, bezesporu promeškají svou budoucnost. Často zmiňoval život a myšlení Tomáše Bati i Jana Antonína Bati, viděl a věděl, jak a v čem se lze inspirovat i pro dnešní svět. Bude nám velmi scházet jeho moudrý pohled na život, jeho vědění a jeho zkušenosti. „A mně budou velmi chybět naše rozhovory, povídání a dlouhé diskuse, které jsme s panem profesorem vedli u společných večeří či jiných osobních setkáních“, vzpomíná na Milana Zeleného emeritní děkanka fakulty Drahomíra Pavelková.

Při příležitosti konání odborné konference na Fakultě managementu a ekonomiky profesor Milan Zelený spolu s jeho spolupracovníky vyhlásil před osmi lety založení Nadace ZET. Z mnoha aktivit, na kterých se Nadace podílí, jsou velmi cenné Letní podnikatelské tábory pro mladé lidi ze sociálně znevýhodněných podmínek, na které navazují Regionální podnikatelské kempy. „Jsme rádi, že jsme těmto vzdělávacím aktivitám mohli pomoci a věříme, že i nadále budeme moci navazovat na myšlenky a činy pana profesora,“ řekl David Tuček, děkan Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

„Nezáleží na tom, co říkáte, ale jen na tom, co děláte: to pomáhá všem, kteří chtějí pochopit svět, přizpůsobit se, nalézt sebedůvěru a prorazit novou, svoji cestu!“

Milan Zelený