Čestný titul Doctor Honoris Causa za mimořádný a významný podíl na rozvoji mezinárodní spolupráce s TUKE a napomáhání vědeckého a pedagogického růstu tvůrčích pracovníků Fakulty výrobných technológií TUKE se sídlem v Prešově obdržel prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc., emeritní děkan a akademický pracovník Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Tento Čestný doktorát je možno chápat jako ocenění jeho celoživotního přínosu v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Prestižní titul udělil rektor Technické univerzity v Košicích, prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., na slavnostním ceremoniálu, který se konal v Národní kulturní památce „Sklad soli“ v Prešově 2. února 2024.

„Je to pro mě neuvěřitelná pocta být přijatý mezi řady těch, kteří obdrželi titul Doctor Honoris Causa. Jsem tímto uznáním velmi potěšen,“ řekl prof. Vladimír Vašek.

Profesor Vladimír Vašek se stal významnou osobností ve svém oboru díky své dlouholeté práci a rozvoji vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně a celém zlínském regionu. Absolvoval Fakultu strojní na Vysokém učení technickém v Brně a od roku 1973 působil na různých pozicích na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Jako zakládající člen Katedry automatizovaných systémů řízení technologických procesů a později jako děkan FAI hrál klíčovou roli při formování moderního vzdělávacího prostředí. Pod jeho vedením byl založen Institut informačních technologií a později se stal ředitelem Regionálního výzkumného centra CEBIA–Tech. Profesor Vašek má bohaté zkušenosti s řízením vzdělávacích a výzkumných projektů, které přispěly k rozvoji regionu.

„Jeho práce významně přispěla k upevnění postavení města Zlín jako centra vzdělávání a technologického výzkumu. Udělením čestného doktorátu mu bylo vyjádřeno uznání a vděk za jeho dlouholetý přínos v oblasti vysokoškolského vzdělávání a vědeckého bádání,“ uvedl rektor UTB prof. Milan Adámek.