Zprávy

Úspěšné obhajoby ke jmenování profesorem

Úspěšné obhajoby ke jmenování profesorem

V úterý 14. listopadu se na Vědecké radě Univerzity Tomáš Bati ve Zlíně uskutečnila dvě řízení ke jmenování profesorem a obě skončila úspěšně. Doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D. se narodil 11. 4. 1970 ve Zlíně. Po absolvování gymnázia studoval na Fakultě technologické ve...

Markéta Pekarová Adamová navštívila UTB

Markéta Pekarová Adamová navštívila UTB

Během své návštěvy Zlínského kraje navštívila dne 30. října 2023 předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéta Pekarová Adamová také Univerzitu Tomáše Bati. Setkala se s rektorem UTB prof. Milanem Adámkem, prorektorkou pro vnitřní a vnější vztahy dr. Martinou...

Studenti diskutovali s guvernérem České národní banky

Studenti diskutovali s guvernérem České národní banky

Česká národní banka a Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně uspořádaly 17. října 2023 Diskusní fórum ČNB s guvernérem Alešem Michlem. Akce se uskutečnila v  prostorách Auly UTB. Kromě guvernéra ČNB se akce zúčastnili také viceguvernér Jan...