Univerzita Tomáše Bati, hejtmanství a Krajská nemocnice Tomáše Bati dnes podepsali dohodu o spolupráci a podpoře vzdělávací, vědecké, projektové a publikační činnosti v oblasti zdravotnictví. Ta je součástí snahy ve Zlínském kraji zahájit výuku nových vysokoškolských oborů a získat pro regionální zdravotnictví nové odborníky.

„Žádný vysokoškolský obor se neobejde bez vědecké a publikační činnosti. Cílem dohody je tedy prohloubení spolupráce v oblasti zdravotnického výzkumu, intenzivnější propojení univerzity a Baťovy nemocnice, případně zapojení dalších nemocnic zřizovaných Zlínským krajem. Pro nové obory potřebujeme zdravotnické profesionály, kteří budou odbornými garanty a zároveň zdatnými pedagogy. Logickým krokem je, že v rámci dohody chceme podpořit větší zapojení lidí z našich nemocnic do personálního zajištění studijních programů a postupně se dopracovat k dalším akreditacím,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

„Baťova nemocnice usiluje o získání statutu výzkumné organizace a spolupráce s UTB je pro ni proto klíčová při čerpání know-how a vzniku multidisciplinárních týmů složených z odborníků obou institucí. Jsme rádi, že tím ještě rozšiřujeme dosavadní spolupráci, v rámci které již finalizujeme vznik dvou studijních programů – zdravotnického záchranáře a radiologického asistenta,“ upřesnil předseda představenstva a ředitel Krajské nemocnice T. Bati Jan Hrdý.

Mezi krajem, univerzitou a Baťovou nemocnicí už více než dva roky probíhají společná jednání, jejichž cílem je získat akreditaci pro nové studijní programy Zdravotnický záchranář a Radiologická asistence. Proces schvalování vstupuje do závěrečné fáze.

„Na obou programech intenzivně pracujeme, co se týče programu Zdravotnický záchranář, tam je to nyní na posouzení na Národním akreditačním úřadě (NAÚ), pokud nebude mít připomínek a žádost bude schválena, otevřeli bychom tento program od následujícího akademického roku. V případě programu Radiologická asistence je žádost projednávána Radou pro vnitřní hodnocení, poté žádost půjde na NAÚ a otvírat bychom chtěli od akademického roku 2025/2026,“ uvedl rektor UTB prof. Milan Adámek.