Na týdenní pracovní návštěvu do České republiky zavítal tým z vietnamské Dong Nai Technology University (DNTU). Delegace navštívila v pondělí 18. března 2024 také Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, se kterou má vietnamská strana zájem spolupracovat v oblasti vzdělávání, a to na úrovních magisterského a doktorského studia zejména na FAI, FaME a FMK. Předseda správní rady DNTU Dr. Phan Ngoc Son podepsal s rektorem UTB prof. Milanem Adámkem memorandum o spolupráci.

„Spolupráce by měla směrovat zejména k vytvoření společných double degree studijních programů. Znamenalo by to, že vietnamští studenti část studia absolvují na DNTU a část na UTB a po úspěšném ukončení studia obdrží dva diplomy. Dále by měli být vyučující z DNTU, kteří potřebují získat doktorát, přijímáni do kombinované formy doktorských studijních programů realizovaných na UTB v angličtině,“ uvedl rektor UTB prof. Milan Adámek.

„Výsledkem této spolupráce by bylo jak navýšení počtu doktorandů na UTB, tak posílení personální struktury DNTU. Dále by pozitivním efektem pro UTB mělo být navýšení počtu studentů o studenty z Vietnamu ve studijních programech realizovaných jak v českém, tak anglickém jazyce,“ dodal prorektor pro internacionalizaci prof. Marek Kubalčík.

Po podpisu memoranda si delegace prohlédla Fakultu aplikované informatiky a také Centrum digitalizace Fénix. UTB již několik let spolupracuje také s Ton Duc Thang University z vietnamského Ho Či Minova Města.