Zprávy

Spolupráce mezi UTB a Zlínským krajem je úspěšná

Spolupráce mezi UTB a Zlínským krajem je úspěšná

Zlínský kraj finančně podpořil univerzitu a díky tomu byly v akademickém roce 2021/22 realizovány celkem 4 projekty, jejichž cílem byla podpora vzdělávání na UTB pro strategické potřeby Zlínského kraje. Na Fakultě aplikované informatiky byl v rámci projektu otevřen...

Volba kandidáta na jmenování rektorem

Volba kandidáta na jmenování rektorem

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes na svém zasedání volil kandidáta na jmenování rektorem. V tajné volbě byl zvolen doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D, dosavadní proděkan Fakulty aplikované informatiky. „Chtěl bych, aby univerzita měla deset tisíc...

Banka Trinity se stala generálním partnerem UTB

Banka Trinity se stala generálním partnerem UTB

Trinity Bank se stala generálním partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Smlouvu o partnerství podepsali v úterý 13. září 2022 zakladatel Trinity Bank Ing. Radomír Lapčík, LLM a rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík. I tentokrát věnoval Radomír Lapčík, zlínský rodák a...

Kybernetická bezpečnost i řešení krizových situací

Kybernetická bezpečnost i řešení krizových situací

Hned dvě odborné konference připravila v těchto dnech Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky dnes pořádá konferenci zaměřenou na kybernetickou bezpečnost. Fakulta logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti zorganizovala konferenci...