Univerzita Tomáše Bati  ve Zlíně buduje nové centrum digitalizace a moderní multimediální studio pro výuku. Sloužit bude zejména studentům Ateliéru audiovizuální tvorby Fakulty multimediálních komunikací (FMK) a potřebám Centra digitalizace UTB.  Vybaveno bude nejmodernějšími technologiemi, které současný trh nabízí.

Nové centrum vzniká na místě bývalého studentského klubu Fénix v blízkosti kolejí na Antonínově ulici ve Zlíně. Z původních prostor zůstal pouze název. „Budova pochází osmdesátých let, musela se kompletně zrekonstruovat. Zmizel bar, taneční prostor i ochozy, které si mnozí ještě pamatují z dob, kdy se tady konaly diskotéky,“ popisuje Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic UTB.

 „Prostory budou sloužit jako centrum digitalizace zlínské univerzity. Aby se zvýšila kybernetická bezpečnost, budeme ještě pořizovat hardwarové a softwarové systémy a kompletně zvyšovat kvalitu internetové sítě,“ uvedl kvestor UTB RNDr. Alexander Černý.

Kromě toho mají prostory sloužit studentům zejména Fakulty multimediálních komunikací jako výukový ateliér se špičkovou technologií. „Vyrábět různé audiovizuální materiály pro výuku, například natáčet populárně naučná videa, nahrávat přednášky nebo komentáře tam budou moci ale zástupci všech fakult,” upozornil kvestor Alexander Černý. V ateliéru jsou hned dvě studia o rozloze 230 metrů čtverečních, nechybí ani režie či maskérna.  Nahrávat se zde budou také podcasty. Připravena je rovněž technologie na snímání pohybu. „Herci mají na sobě obleky a systém souřadnice přenáší do počítače pro zpracování ve virtuální realitě nebo 3D,“ popisuje hlavní koordinátor za UTB Pavel Hruda. K dispozici je rovněž velkoplošná televize v rozlišení 4K, která dokáže poskytnout zcela realistický obraz pro lidské oko a dokáže simulovat reálný prostor.

„Ve výsledném záběru divák nerozezná, že ten herec není v přirozeném prostředí. Toto je metoda, která se dnes používá při filmových produkcích, tím pádem šetří nemalé peníze, kdy herce nemusí vozit po několika lokalitách, ale jsou schopni v tom studiu to prostředí nasimulovat pomocí této obrazovky. Touto technologií se natáčel například snímek Avatar,“ říká za dodavatele Petr Krkavec.

„Studenti budou mít k dispozici desítky kamer, jeřáby, virtuální studio a další technologie včetně nejmodernějšího osvětlení. Také je potřeba zmínit problematiku uložiště s příslušným data managmentem (tzv. MAM Archive storag), které budeme mít k dispozici a které je velmi důležité,“ popsal koordinátor Pavel Hruda. „Studenti přijdou do styku se všemi technickými prvky a jednotlivými pracovišti jako v té profesionální branži a  následný přechod do jejich vlastní praxe bude potom mnohem plynulejší,“  dodal.  

V těchto dnech se ve studiu dokončuje instalace audiovizuální techniky, poté bude zahájen zkušební provoz. První velkou akcí bude v květnu společný koncert, kdy se propojí Akademie múzických umění v Praze, Janáčkova akademie múzických umění v Brně se zlínským studiem a společně zahrají. Budou se odsud vysílat také pořady během festivalu pro děti a mládež.

„Stavební úpravy si vyžádaly přibližně 21 milionů korun z finančních prostředků univerzity. Samotné technologické vybavení přišlo na 34 milionů korun, a to bylo hrazeno z projektu Národního plánu obnovy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,“ upřesnil kvestor Alexander Černý.

 

 

 

 

Název projektu: ADAPT UTB: Adaptabilní, Digitální, Agilní, Progresivní, Transformace UTB ve Zlíně
Číslo projektu: NPO_UTB_MSMT-16585/2022