Děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude i nadále Mgr. Libor Marek, Ph.D. Na svém zasedání ho dnes zvolil Akademický senát fakulty. Libor Marek tak povede fakultu i v nadcházejících čtyřech letech.

Navrženi byli dva kandidáti, stávající děkan Mgr. Libor Marek, Ph.D., a prorektor pro pedagogickou činnost a zároveň prorektor pro internacionalizaci Ing. Lubomír Beníček, Ph.D. Oba kandidáti představili sebe a své vize 11. ledna na shromáždění akademické obce FHS UTB.

Libor Marek dnes získal od akademického senátu osm hlasů, Lubomír Beníček dva.

Libor Marek působí na univerzitě od roku 2006. Do Zlína přešel z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na níž absolvoval magisterské obory Anglická filologie a Německá filologie a následně doktorské studium v oboru Německá literatura.

Po příchodu na UTB nastoupil na Ústavu jazyků jako asistent, od roku 2013 jako odborný asistent na Ústavu moderních jazyků a literatur. Stal se garantem studijního programu Německý jazyk pro manažerskou praxi, v rámci tohoto studijního programu v současné době garantuje a učí všechny předměty týkající se literatury, dějin
a akademického psaní. Z hlediska profesního zaměření se zabývá dějinami německé literatury, problematikou literární moderny, německou literaturou a kulturou v Čechách a na Moravě.