Aktuální výzvy českých vysokých škol v evropském kontextu

Aktuální výzvy českých vysokých škol v evropském kontextu

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti, dovolujeme si vás pozvat ke sledování on line diskuse na téma Přínosy členství v EU pro české univerzity a mezinárodní spolupráce. Diskusi bude možno sledovat ve středu 19. října 2022 od 10:30 do 12:00...
Spolupráce mezi UTB a Zlínským krajem je úspěšná

Spolupráce mezi UTB a Zlínským krajem je úspěšná

Zlínský kraj finančně podpořil univerzitu a díky tomu byly v akademickém roce 2021/22 realizovány celkem 4 projekty, jejichž cílem byla podpora vzdělávání na UTB pro strategické potřeby Zlínského kraje. Na Fakultě aplikované informatiky byl v rámci projektu otevřen...
Volba kandidáta na jmenování rektorem

Volba kandidáta na jmenování rektorem

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně dnes na svém zasedání volil kandidáta na jmenování rektorem. V tajné volbě byl zvolen doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D, dosavadní proděkan Fakulty aplikované informatiky. „Chtěl bych, aby univerzita měla deset tisíc...