Max Heller: S Moravou třemi díly světa. Baťovská námořní plavba 1932 – 1935. Pod tímto názvem vychází nová publikace o námořní plavbě firmy Baťa (1932-1935), která mapuje dosud nepříliš známý úsek baťovského meziválečného podnikání.

Knihu tvoří soubor 25 reportáží z plavby baťovské námořní lodi Morava do Indie a Indočíny od Maxe Hellera (1878-1942). Tyto reportáže vycházely v češtině převážně v týdenních intervalech v baťovských novinách Zlín mezi lednem a červnem 1933. Souběžně je v němčině otiskoval i Hellerův domovský list Prager Tagblatt. Reportáže jsou v knize řazeny chronologicky podle data jejich zveřejnění.

„Mimořádně čtivé reportáže z cest sepsané redaktorem Prager Tagblattu Maxem Hellerem dávají nahlédnout do historie baťovské námořní plavby. Dobový text je nově doplněn o kapitolu věnovanou fenoménu meziválečné československé námořní plavby a blok faktografických údajů k osudům baťovských lodí a jejich posádek,“ popisuje Jan Herman z Informačního centra Baťa při Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který knihu připravil k vydání.

Max Heller je dnes již dávno zapomenutou osobností, ale svého času se řadil do okruhu českých německy píšících pražských židovských literátů, kam patřili i jeho přátelé, světoznámí literáti Max Brod či Franz Werfel. Na rozdíl od nich Heller neunikl nacistickému nebezpečí, kvůli svému židovskému původu byl v roce 1942 deportován do Terezína a následně do Polska, kde zahynul.

Samotnému textu Maxe Hellera v publikaci předchází vysvětlující kapitola o československé meziválečné námořní plavbě, stručný životopis Maxe Hellera a reportáž baťovského novináře Josefa Vaňhary před vyplutím Moravy. Na závěr publikace je přidán text o námořní plavbě u firmy Baťa a stručné medailonky tří baťovských námořních velitelů. Kniha je bohatě ilustrovaná, čtenář v ní najde více než šedesát černobílých fotografií, výstřižků z dobového tisku a ilustrací. Obálka je opatřená odolným laminem a reliéfní ražbou stříbrnou fólií.

Knihu lze zakoupit v Knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a u dobrých knihkupců.