Vzdělávací programy zaměřené na rekvalifikaci a rozšíření znalostí v oblasti zpracování materiálů bude od září 2023 nabízet Centrum polymerních systémů (CPS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Zájemci si budou moci vybrat ze dvou programů. Zpracování gumárenských směsí a Technolog/Technoložka zpracování plastů. Oběma programům udělilo v těchto dnech akreditaci Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vzdělávací programy budou nabízeny zájemcům od začátku akademického roku 2023/2024. Jejich rozsah se pohybuje od 150 do 300 hodin, které se skládají jak z přednášek, tak i z praktických laboratorních cvičení. Kapacita programu bude přibližně 10 osob. Pro kurz Zpracování gumárenský směsí je nutné střední vzdělání s maturitní zkouškou (4leté) v relevantních oborech. Pro kurz Technolog/technoložka zpracování plastů je podmínka stejná a zároveň je nutná i zdravotní způsobilost.

„Zvyšování kompetencí v oblastech, které jsou klíčové pro náš region, logicky navazují na naše aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Otevírané programu jsou vhodné jak pro zájemce z řad široké veřejnosti, tak i pro vzdělávací potřeby zaměstnavatelů. Do budoucna plánujeme rozšířit naši nabídku o akreditované programy celoživotního vzdělávání zaměřené na chemické obory a oblast udržitelných technologií,“ sdělil ředitel Centra polymerních systémů prof. Vladimír Sedlařík.

Vzdělávací programy budou ukončeny zkouškou, která odpovídá hodnoticímu standardu dle národní soustavy kvalifikací. V rámci kurzu Zpracování gumárenských směsí účastník obdrží osvědčení o rekvalifikaci. V případě kurzu Technolog/ technoložka zpracovaní plastů obdrží potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Termíny a způsoby přihlášení jsou zveřejněny na webu www.cps.utb.cz.