Kompletní rekonstrukcí prochází výdejna stravy centrální menzy Univerzity Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně na Hradské ulici. Důvodem je zejména zastaralost technického vybavení, cílem je zrychlit výdej jídla i zvýšit počet strávníků.

„Stávající technologie gastro zařízení již neodpovídají moderním, provozně – technickým požadavkům, proto byl navržen nový koncept gastronomického provozu. Nový layout by měl zásadním způsobem zrychlit odbavení strávníků, umožnit větší automatizaci provozu s efektivnějším využitím prostoru i personálu,“ uvádí ředitel Kolejí a menz (KMZ) UTB Bc. Michal Navrátil.

Důraz je kladen na praktičnost a hygienu provozu, mělo by dojít také k lepšímu využití celkového prostoru. Během oprav se rovněž kompletně vymění vzduchotechnické zařízení včetně potrubních rozvodů a softwarového řízení. „Současné vzduchotechnické jednotky a rozvody jsou již za svou životností a nejsou schopny dosílit požadovaného mikroklimatu v dotčených prostorech,“ dodává ředitel KMZ UTB Bc. Michal Navrátil. Budova U4, kde se centrální menza nachází, byla uvedena do provozu po rekonstrukci v roce 2001. Ročně se zde uvaří v průměru přes 100 tisíc jídel, v roce 2023 by to mělo být až 145 tisíc obědů. Opravy potrvají do října, stát budou téměř 17 milionů korun bez daně.