Letošní jubilejní desátý ročník Junior univerzity pro nejmladší studenty začal jako obvykle slavnostní imatrikulací, tedy uvedením do akademické obce. Oblíbenou letní akci, jejímž tématem byl tentokrát Zlín – moje město, opětovně pořádal Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií od 10. do 14. 7. 2023.

Celý týden se nesl v duchu síťování fakult UTB, jejichž akademičtí pracovníci velmi ochotně a aktivně participovali na programu. Velkou pozornost přilákal například kroužek robotiky, který zorganizovala FAI, v němž si děti mohly vyzkoušet práci s robotem nebo netradičními materiály. Nemalé nadšení projevily děti při zkoumání nezdravých a zdravých potravin, kdy si díky kolegům z FT odnesly a s chutí i snědly vlastní vyrobenou zmrzlinu. Zapojila se rovněž FMK, a to výstavou zaměřenou na vizuální komunikaci a design reklamy v automotive.

Naše fakulta uspořádala pro děti oblíbený kroužek angličtiny za využití aktivizujících metod výuky, velký zájem zaznamenal také workshop k první pomoci, kde si děti nejen povídaly o její důležitosti, ale hlavně získaly praktické dovednosti, které se jim mohou v životě hodit. Kromě výše popsaného se děti účastnily i dalšího bohatého programu, při němž se dozvídaly zajímavé poznatky, nové informace a především se bavily. Společnost Bratrstvo psích tlapek pro nachystalo por účastníky „juniorky“ program canisterapie, další edukační program s tématem Zlína zajistil Památník Tomáše Bati, ve Filmovém uzlu si zase junioři vyzkoušeli tvorbu animovaného filmu. Nechybělo ani hledání pokladu a spousta venkovních aktivit. Velkou část vzdělávacího programu připravili studentky a studenti oborů Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základní školy.

Celá Junior univerzita vyvrcholila páteční slavnostní promocí absolventů, která je již tradičně zážitkem nejen pro nejmladší vysokoškoláky, ale i jejich rodiče, prarodiče a kamarády. I v letošním jubilejním ročníku Junior univerzity si studenti vybrali významnou osobnost a udělili jí titul Doctor Junior Honoris Causa. Čestný doktorát byl letos udělen panu rektorovi prof. Milanu Adámkovi. Pozvání přijal i další čestný host Junior univerzity – náměstkyně primátora města Zlína Ing. Martina Hladíková.

Velké poděkování patří nejen všem výše uvedeným, ale zejména samotným dětem, které nás svou vlastní zvídavostí a zvědavostí neustále překvapovaly a držely v aktivizačním režimu. Zvláštní poděkování patří také instruktorkám a instruktorům – skupině nejstarších, kteří s chutí a radostí pomáhali s různými činnostmi, dohlíželi na mladší účastníky a pečlivě vše zaznamenávali formou videa i fotografií, aby při promocích mohli ukázat, jak celou „Juniorku“ viděli oni. Junior univerzita je za námi a při pohledu na spokojené děti můžeme znovu zažívat pocit, že to stálo za to.