Setkání Asociace Univerzit třetího věku ve Zlíně

Setkání Asociace Univerzit třetího věku ve Zlíně

Setkání Asociace Univerzit třetího věku ve Zlíně Zlín – 5. 9. 2017 – Ve dnech 6. –  8. září 2017 se na UTB ve Zlíně sejdou na svém pracovním jednání zástupci Univerzit třetího věku z celé České republiky, sdružení v Asociaci U3V. Přijíždějí na pozvání zlínské...
Promoce na Univerzitě Tomáše Bati

Promoce na Univerzitě Tomáše Bati

Promoce na Univerzitě Tomáše Bati Zlín – 21. června 2017 – Více než 3 000 posluchačů skládá v těchto dnech státní závěrečné zkoušky na některé ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Na přelomu června a července si pak úspěšní absolventi bakalářského...