Zlín – 16. října 2018 – Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) dnes v tajné volbě zvolil kandidátem na jmenování rektorem prof. Ing. Vladimíra Sedlaříka, Ph.D. Rektora jmenuje na návrh akademického senátu univerzity prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

Prof. Sedlařík získal celkem 23 hlasů, přičemž pro zvolení bylo třeba získat nadpoloviční většinu hlasů všech členů akademického senátu, tedy devatenáct. V akademickém senátu zasedá celkem 24 akademických pracovníků a 12 studentů, dohromady 36 členů.

Prof. Vladimír Sedlařík vystudoval UTB. V roce 2003 absolvoval magisterské studium oboru Technologie životního prostředí, roku 2006 obhájil disertační práci na téma Biologicky rozložitelné polymery na bázi odpadů z mlékárenského průmyslu. Za disertační práci obdržel cenu Siemens. Během doktorského studia také absolvoval stáž na Chalmers University of Technology ve švédském Göteborgu. Na UTB později založil vlastní výzkumnou skupinu zabývající se bioaktivními polymerními systémy. Absolvoval také postdoktorandskou stáž na Institutu Jožef Stefan v Lublani. V roce 2011 se habilitoval docentem a roku 2017 byl jmenován profesorem pro obor Technologie organických látek. Na postu prorektora pro tvůrčí činnosti působí od roku 2012, od roku 2016 je ředitelem Centra polymerních systémů.