Zlín – 17. prosince 2018 – Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. se ujal funkce rektora Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Univerzitu řídí od 15. prosince.

Akademický senát UTB zvolil prof. Sedlaříka kandidátem na jmenování rektorem 16. října letošního roku. Následně jej 7. prosince jmenoval do funkce prezident republiky Miloš Zeman.

Funkční období rektora je čtyřleté, prof. Sedlařík tedy školu povede do prosince 2022.

Prof. Sedlařík vystudoval na UTB obor Technologie životního prostředí. V roce 2011 se habilitoval docentem a roku 2017 byl jmenován profesorem pro obor Technologie organických látek. Od roku 2012 působil na postu prorektora pro tvůrčí činnosti, od roku 2016 byl ředitelem Centra polymerních systémů UTB.