Zlín – 29. října 2018 – Medaili za zásluhy 1. stupně získal vědec a pedagog působící na Fakultě aplikované informatiky (FAI) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc. Během slavnostního předávání státních vyznamenání, které proběhlo u příležitosti 100. výročí vzniku Československa, mu ji za zásluhy o stát v oblasti vědy a školství udělil prezident republiky Miloš Zeman.

„Státní vyznamenání prvního stupně, které uděluje prezident republiky, je největším celoživotním úspěchem nejen mým, ale celého mého výzkumného týmu,“ uvedl oceněný.

Prof. Karel Kolomazník (nar. 1938) patří k předním českým odborníkům v oblasti zpracování odpadů z koželužského, potravinářského a textilního průmyslu. Jako dosud jediný Čech je laureátem Rolex Award for Enterprise, jež je označována jako „malá Nobelova cena“. Je také autorem českého patentu na výrobu bionafty z tuků a olejů a evropského patentu na deproteinizaci odpadních tuků a olejů. Výsledky jeho výzkumu nacházejí uplatnění v koželužnách v Argentině, Brazílii, Indii, Kanadě, Mexiku, USA i v evropských zemích. Technologie navržené prof. Kolomazníkem využívají firmy jako NIKE nebo ECCO. Obdržel také řadu dalších zahraničních vědeckých cen – například Zlatou medaili EUREKA EU, Zvláštní cenu belgického ministerstva zemědělství nebo americké Scientific Achievment Award a ALSOP Award. V Česku za svůj výzkum získal Cenu Siemens, ocenění Česká inovace i nejvýznamnější vědeckou cenu Česká hlava.

„Profesora Kolomazníka znám řadu let jako vynikajícího odborníka i člověka. Jsem přesvědčen, že státní vyznamenání za jeho vědeckou práci mu právem patří,“ zhodnotil rektor UTB prof. Petr Sáha.