Studenti napříč fakultami se budou učit podnikat

Fakulty, Studentský život, Zprávy

Zlín – 3. 7. 2017 – Nový předmět s názvem Podnikatelská akademie si budou moci od nadcházejícího akademického roku 2017/18 zvolit studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jeho smyslem je poskytnout studentům teoretické znalosti i praktické dovednosti v podnikání. Předmět si budou moci zapsat vysokoškoláci napříč všemi fakultami zlínské univerzity, a to jak v bakalářském, tak v magisterském stupni studia.   

„Zavedením předmětu Podnikatelská akademie přispívá naše fakulta k současné vizi Univerzity Tomáše Bati jako podnikatelské. Chceme nejen dostat podnikání do povědomí studentů všech fakult, ale i aktivně posílit multioborovou spolupráci. Na výuce se budou podílet kromě pedagogů také odborníci z praxe, “ uvedl děkan Fakulty managementu a ekonomiky doc. Ing. David Tuček, CSc.

Fakulta zahajuje dvousemestrální výuku předmětu Podnikatelská akademie díky získanému evropskému projektu Erasmus+, který se zaměřuje právě na výuku podnikatelství na vysokých školách. „Úkolem našeho týmu je vytvořit a otestovat metodiku výuky podnikatelství pro studenty vysokých škol. Své zkušenosti a poznatky zpracujeme v českém i v anglickém jazyce, aby mohly být využity dalšími partnery v rámci EU. Na závěr zorganizujeme konferenci mladých podnikatelů, tzv. BarCamp ,Podnikatelství´,“ sdělil Ing. Petr Novák, Ph.D., ředitel Ústavu podnikové ekonomiky.  Studenti obdrží po absolvování předmětu certifikát a budou plně připraveni na start vlastního podnikání. „Ukážeme jim, jak správně zpracovat podnikatelský nápad z hlediska ekonomického, právního, marketingového a podobně,“ dodal.

Koordinátorem projektu Erasmus+ je FaME UTB ve Zlíně, partnery jsou Junior Achievement, o.p.s. (Praha), Junior Achievement Europe (Belgie), a také Fonden for Enterprenorskab – Young Enterprise (Dánsko).

„Věříme, že pokud budeme posilovat a rozvíjet podnikatelské dovednosti našich studentů, dodáme jim odvahu postarat se o vlastní budoucnost. Po skončení studia by pak nemuseli odcházet ze Zlínského kraje do Prahy a jiných velkých měst,“ dodal dr. Novák.

Z výsledků průzkumu, který si fakulta provedla mezi více než sedmi sty posluchači z celé UTB, vyplynulo, že až 60 % dotazovaných studentů přemýšlí nad možností budoucího podnikání. Podle zkušeností z praxe jsou však jen čtyři procenta z nich schopna podnikání skutečně zrealizovat. Proto je širší odborná příprava na budoucí podnikání pro vysokoškoláky žádoucí.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně