Stále je možné hlásit se ke studiu

Fakulty, Zprávy

Zlín – 28. června 2017 – Podat si přihlášku ke studiu na vysoké škole v létě? Kdo o podobném kroku uvažuje, má stále šanci. Na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně je aktuálně možné se přihlásit na pět ze šesti fakult, a to k bakalářskému, navazujícímu magisterskému i doktorskému studiu.

Fakulta technologická přijímá ve 2. kole přijímacího řízení přihlášky do studijních programů Chemie a technologie materiálů, Chemie a technologie potravin a Procesní inženýrství. Uzávěrka přihlášek pro bakalářské a navazující magisterské studium je 18. září, pro doktorské studium 7. srpna 2017.

Na Fakultu managementu a ekonomiky je možné se do 20. července hlásit k bakalářskému studiu v programech Ekonomika a management, Hospodářská politika a správa a Systémové inženýrství a informatika. K navazujícímu magisterskému studiu lze přihlášku podat do 31. července 2017.

Fakulta aplikované informatiky přijímá přihlášky ke studiu bakalářského i navazujícího magisterského programu Inženýrská informatika ve 2. kole do 10. září. Během července a srpna pak bude možné podat přihlášku k doktorskému studiu.

Na Fakultu humanitních studií se lze ve 2. kole hlásit ke studiu bakalářských programů Filologie a Zdravotně sociální péče a k navazujícímu magisterskému studiu pedagogiky předškolního věku. Termín pro podání přihlášek je 14. srpna. Do konce srpna se pak můžou uchazeči s již ukončeným magisterským vzděláním v technických, ekonomických, informatických a příbuzných oborech přihlásit ke studiu učitelství pro střední školy.

Fakulta logistiky a krizového řízení přijímá do 13. srpna přihlášky do bakalářských programů Procesní inženýrství, Ochrana obyvatelstva a Bezpečnost společnosti a do navazujícího magisterského programu Bezpečnost společnosti.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně