Promoce na Univerzitě Tomáše Bati

Události, Zprávy

Zlín – 21. června 2017 – Více než 3 000 posluchačů skládá v těchto dnech státní závěrečné zkoušky na některé ze šesti fakult Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Na přelomu června a července si pak úspěšní absolventi bakalářského (cca 1 750) a navazujícího magisterského studia (cca 1 250) převezmou během slavnostních promocí diplomy.

Zatímco v loňském roce, kdy probíhala rekonstrukce univerzitní budovy na Mostní ulici, se promoce konaly v Kongresovém centru, letos se slavnostní akt vrátí do univerzitní auly. Absolventi Fakulty logistiky a krizového řízení si své diplomy převezmou v uherskohradišťském kině Hvězda.

Termíny promocí:

  • 26. 6.               Fakulta logistiky a krizového řízení (Uherské Hradiště)
  • 26. – 30. 6.      Fakulta managementu a ekonomiky
  • 3. – 4. 7.          Fakulta multimediálních komunikací
  • 6. – 7. 7.          Fakulta aplikované informatiky
  • 10. – 12. 7.      Fakulta humanitních studií
  • 14. – 15. 7.      Fakulta technologická

Celkový počet posluchačů na šesti fakultách UTB je necelých 10 000.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně