Před 85 lety zemřel Tomáš Baťa

Zprávy

Zlín – 12. července 2017 – Dnes si připomínáme 85. výročí úmrtí jedné z nejznámějších osobností českých dějin přelomu 19. a 20. století a člověka, po němž je pojmenována naše univerzita – Tomáše Bati (3. 4. 1876 – 12. 7. 1932). V této souvislosti stojí za to si připomenout, že jeho aktivity se zdaleka neomezovaly pouze na obuvnictví, průmysl a podnikání, což jsou věci obecně známé. Svými mnohačetnými aktivitami (podnikal ve 36 oborech průmyslu, obchodu a služeb) totiž výrazně ovlivňoval nejen zlínský, ale i celorepublikový veřejný život. S respektem a uznáním o něm hovořili politici, ekonomové, vynálezci či spisovatelé. Velký význam přikládal Tomáš Baťa zejména vzdělávání.

První vzdělávací kurzy pro své zaměstnance pořádal Tomáš Baťa od roku 1918, a to nejprve v technologických oborech a cizích jazycích, postupně i v dalších oblastech. Od roku 1925 fungovalo firemní odborné školství, nejprve učňovské, od počátku 30. let středoškolské (to v roce 1938, tedy už po Baťově smrti, završil vznik školy pro manažery, tzv. Tomášova).

Z pozice zlínského starosty (1923-1932) se Tomáš Baťa výrazně přičinil o reformu veřejného školství. Ve spolupráci s pedagogem Stanislavem Vránou získal povolení ministerstva školství k výuce podle experimentálních (pokusných) programů, které se pak začaly šířit i do dalších škol. Všechny uvedené aktivity byly samozřejmě provázeny i výstavbou nových školních budov.

Tomáš Baťa kladl důraz na další vzdělávání svých zaměstnanců, při firmě tak vznikly nejrůznější formy celoživotního vzdělávání. Z nich se pak vyvinula Vyšší lidová škola Tomáše Bati, později Studijní ústav.

Samozřejmostí v podniku Tomáše Bati byla také podpora výzkumu. Už v roce 1924 bylo v továrně založeno výzkumné oddělení, kde se rozvíjel chemický, strojírenský, stavební, zemědělský, pedagogický i medicínský výzkum.

V současné době se pokračovatelé Tomáše Bati aktivně podílejí na rozvoji zlínské univerzity. Jeho syn, Tomáš Baťa jr., působil v letech 2001 – 2008 jako předseda Správní rady Univerzity Tomáše Bati, dnes ve správní radě zasedá jeho manželka Sonja Baťová.

Více informací ke vztahu Tomáše Bati ke školství lze získat v publikaci Zdeňka Pokludy Vzdělávání a výzkum ve Zlíně – od Tomáše Bati po univerzitu. Zlín 2015

Ing. Andrea Kadlčíková,
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně