Rektor univerzity jmenoval novou děkanku

Fakulty, Zprávy

Zlín – 11. dubna 2017 – Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) prof. Petr Sáha dnes jmenoval do funkce novou děkanku Fakulty multimediálních komunikací UTB. Doc. Irena Armutidisová se ujme funkce od 15. dubna.

„Fakultu multimediálních komunikací UTB vnímám jako jednu z nejkvalitnějších a nejstabilizovanějších fakult s uměleckým zaměřením v ČR, navíc s unikátním přesahem do oblasti marketingových komunikací,“ uvádí doc. Armutidisová a pokračuje: „Fakultě mohu nabídnout manažerské zkušenosti z fakultní i univerzitní úrovně, orientaci v uměleckém a galerijním prostředí i jistý nadhled daný pohledem zvenčí. Jako děkanka chci navázat na to, co dokázala má předchůdkyně doc. Jana Janíková. Ráda bych fakultu aktivně zapojila do nově vznikající Asociace uměleckých fakult ČR, chci se zaměřit na vznik galerie FMK, a především budu maximálně podporovat kvalitu a vytvářet podmínky pro zvyšování potenciálu akademických pracovníků a pro co nejvstřícnější podmínky pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.“

Návrh na jmenování předal rektorovi akademický senát fakulty, který doc. Armutidisovou zvolil kandidátkou na jmenování děkankou v únoru letošního roku. Dosavadní děkanka FMK doc. Jana Janíková se po dvou volebních obdobích v čele fakulty již nemohla o funkci ucházet.

Doc. Armutidisová vystudovala Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Jako vysokoškolská pedagožka působí od roku 1996. Nejprve externě přednášela na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2001 pracovala na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde založila a vedla Kabinet fotografie. V letech 2007 – 2012 působila jako proděkanka fakulty, od roku 2012 byla prorektorkou Vysokého učení technického pro marketing a vnější vztahy.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně