Volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty multimediálních komunikací

Fakulty, Zprávy

Zlín – 20. února 2017 – Zítra, v úterý 21. února, proběhnou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) volby kandidáta na jmenování děkanem Fakulty multimediálních komunikací (FMK). Zasedání akademického senátu fakulty, který bude kandidáta volit, proběhne od 13:00 hodin na Ústavu marketingových komunikací FMK na Štefánikově ulici. Na funkci kandiduje jediná uchazečka, doc. Mgr. Irena Armutidisová, která nyní působí jako prorektorka pro marketing a vnější vztahy na Vysokém učení technickém v Brně.

Současná děkanka FMK doc. MgA. Jana Janíková, ArtD. stojí v čele fakulty již druhé volební období, a nemůže tak znovu kandidovat. Od roku 2009 se jí podařilo dovést fakultu k řadě vynikajících úspěchů. Fakulta se pod jejím vedením stala aktivním členem celosvětové organizace sdružující umělecké školy ELIA a obstála i ve složitém konkurzu na členství v mezinárodní asociaci filmových a televizních škol CILECT.

Studenti fakulty vedené doc. Janíkovou získali řadu ocenění v marketingových a uměleckých soutěžích po celém světě. V roce 2015 fakulta získala 11. místo v celosvětovém žebříčku Red Dot Design Ranking. Z Tokia si studenti přivezli Grand Prix University Award For Overseas, další zlato získali v soutěži Young Lions v roce 2015 v Cannes. Fakulta se úspěšně prezentovala na výstavách ve Washingtonu, Tokiu, ale také v Londýně, Miláně, Drážďanech a v dalších evropských městech.

Paní děkanka Janíková se významně zasloužila o vytvoření Zlínského kreativního klastru, jehož je prezidentkou. Kreativní klastr sdružuje firmy a organizace zlínského regionu působící v oborech design, audiovize, marketingové komunikace, architektura a kultura. Cílem jeho aktivit je naplňování vize města Zlína a Zlínského kraje jako významného centra kreativních průmyslů nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi.

Doc. Janíková byla dále iniciátorkou vzniku Centra kreativních průmyslů, které fakulta otevřela loni v březnu. Jedná se o podnikatelský inkubátor, který pomáhá mladým talentovaným lidem se startem jejich vlastního kreativního byznysu.

Vzhledem ke své znalosti problematiky kreativních průmyslů byla doc. Janíková přizvána do poradního orgánu Úřadu vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně