Kandidátkou na jmenování děkankou se stala doc. Irena Armutidisová

Fakulty

Zlín – 22. února 2017 – Fakultu multimediálních komunikací (FMK) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) povede v příštích čtyřech letech nová děkanka. Rozhodli o tom členové akademického senátu fakulty na svém včerejším zasedání.

Jedinou uchazečkou o funkci byla doc. Mgr. Irena Armutidisová, která v tajné volbě získala hlasy všech 11 členů akademického senátu. Návrh byl nyní předán rektorovi UTB, který o jejím jmenování do funkce rozhodne.

Doc. Armutidisová vystudovala Institut tvůrčí fotografie na Slezské univerzitě v Opavě. Jako vysokoškolská pedagožka působí od roku 1996. Nejprve externě přednášela na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2001 pracuje na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. V letech 2007 – 2012 působila jako proděkanka fakulty, od roku 2012 je prorektorkou Vysokého učení technického pro marketing a vnější vztahy.

Dosavadní děkanka FMK doc. Jana Janíková se po dvou volebních obdobích v čele fakulty již nemohla o funkci ucházet.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně