UTB podporuje své absolventy v podnikání

Fakulty, Zprávy

Zlín – 8. 2. 2017 – V souladu s vizí Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jako podnikatelské univerzity je na UTB maximálně podporováno a rozvíjeno podnikatelské myšlení u studentů a absolventů.  

Podporu začínajícím firmám svých studentů nebo čerstvých absolventů poskytuje univerzita ve dvou podnikatelských inkubátorech. Jeden z nich, Vědeckotechnický park ICT, je v provozu od roku 2012 ve Zlíně a působí v něm 25 firem zejména z oboru informačních technologií. Druhý, s názvem Upper, byl otevřen loni a zaměřuje se na projekty z oblasti umění, designu, audiovize či marketingových komunikací.

Univerzita rovněž nabízí studentům napříč fakultami předmět „Základy podnikání,“ v němž se studenti připravují na skutečnou podnikatelskou činnost. Výuka je zajišťována odborníky z praxe a studenti v jejím rámci realizují své vlastní podnikatelské nápady.

„Vedeme studenty k tomu, aby byli aktivní už v průběhu studia a své budoucí uplatnění si dopředu zajistili. V poslední době přibývá absolventů, kteří jsou ochotni přijmout odpovědnost za svou budoucnost a za podpory univerzity si zakládají vlastní business. Ostatním, kteří dávají přednost zaměstnaneckému poměru, slouží již čtvrtým rokem Job centrum UTB, “ uvedl rektor prof. Petr Sáha.

Job centrum poskytuje studentům bezplatné kariérní poradenství, pomoc při sestavování životopisu či vyhledávání a zprostředkování vhodných pracovních míst. „Pořádáme také veletrhy pracovních příležitostí a organizujeme stáže studentů a absolventů,“ sdělila prorektorka doc. Adriana Knápková. V databázi Job centra je standardně zaregistrováno na tři sta studentů a absolventů UTB. „Systematicky spolupracujeme s více než 160 zaměstnavateli z celé ČR, a jejich počet stále roste,“ dodala doc. Knápková.  Největší zájem je podle ní o absolventy technických a zdravotnických oborů, jichž je obecně na trhu práce nedostatek.

Někteří absolventi vsadí po absolutoriu na své jazykové schopnosti a využijí skutečnosti, že jim univerzita vydává Dodatek k diplomu v angličtině, který jim usnadní hledání práce kdekoli v Evropě.

Naprostá většina absolventů UTB tak nemá po ukončení studia problém s nalezením odpovídajícího uplatnění. Počty těch, kdo si po skončení studia nenajdou ihned práci, jsou tak v současné době minimální.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně