Na univerzitě byli jmenováni noví doktoři a docenti

Fakulty, Věda a výzkum, Zprávy

ZLÍN 2. 2. 2017 – Noví doktoři a docenti si dnes převzali své diplomy a jmenovací dekrety při slavnostní promoci v aule Univerzity Tomáše Bati na Mostní ulici ve Zlíně. Stalo se tak v rámci slavnostního shromáždění, které univerzita pořádá každoročně začátkem roku jako připomínku svého založení k 1. 1. 2001.

Celkem na univerzitě ukončilo studium v doktorských studijních programech 30 absolventů. Rektor prof. Ing. Petr Sáha, CSc. dále předal jmenovací dekrety šesti novým docentům, kteří úspěšně ukončili habilitační řízení, a poblahopřál k významnému kroku na akademické dráze  novému profesorovi, prof. Mgr. Romanu Jaškovi, Ph.D., z Fakulty aplikované informatiky.

„Velmi nás těší, že pouhých šestnáct let od svého vzniku patří UTB mezi 5 % nejlepších vysokých škol na světě,“ konstatoval ve svém slavnostním projevu rektor. V roce 2016 se totiž UTB dostala do prestižního seznamu první tisícovky světových univerzit, který vydává respektovaná britská společnost Times Higher Education. Rektor dále nastínil, jaké jsou plány rozvoje UTB do budoucna.

Každoročně udělovanou Cenu rektora se prof. Petr Sáha letos rozhodl udělit doc. Janě Janíkové, Art.D., za její zásluhy o rozvoj Fakulty multimediálních komunikací (FMK) a kreativních průmyslů ve Zlínském kraji. Doc. Janíková je od roku 2009 děkankou zmíněné fakulty, kterou dovedla k řadě vynikajících úspěchů. Fakulta se pod jejím vedením stala členem světové organizace sdružující umělecké školy ELIA a obstála i ve složitém konkurzu na členství v mezinárodní asociaci filmových a televizních škol CILECT.

Studenti FMK získali řadu ocenění v marketingových a uměleckých soutěžích po celém světě. V roce 2015 fakulta obsadila 11. místo v celosvětovém žebříčku Red Dot Design Ranking. Z Tokia si studenti přivezli Grand Prix University Award For Overseas, další zlato získali v soutěži Young Lions v roce 2015 v Cannes. Fakulta se úspěšně prezentovala na výstavách ve Washingtonu, Tokiu, ale také v Londýně, Miláně, Drážďanech a v dalších evropských městech.

Doc. Janíková se také zasloužila o vytvoření Zlínského kreativního klastru, jehož je prezidentkou, a byla iniciátorkou vzniku Centra kreativních průmyslů, které fakulta otevřela loni v březnu. Jedná se o podnikatelský inkubátor, který pomáhá mladým talentovaným lidem se startem jejich vlastního kreativního byznysu.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně