Setkání Asociace Univerzit třetího věku ve Zlíně

Události, Zprávy

Zlín – 5. 9. 2017 – Ve dnech 6. –  8. září 2017 se na UTB ve Zlíně sejdou na svém pracovním jednání zástupci Univerzit třetího věku z celé České republiky, sdružení v Asociaci U3V. Přijíždějí na pozvání zlínské univerzity, jež je sídlem zmíněné asociace a prorektor UTB prof. Ing. Roman Prokop, CSc., je jejím prezidentem.

„Scházíme se z důvodu pracovního jednání, na němž probereme odborná témata týkající se vzdělávání seniorů v rámci Univerzit třetího věku, a zaměříme se na zvyšování jeho kvality. Diskutovat budeme o obsahu výuky, její intenzitě, nárocích na posluchače apod.,“ vysvětlil prof. Prokop. Asociace má podle jeho slov 41 členů (z některých vysokých škol je zastoupeno více fakult) a schází se dvakrát ročně.

U příležitosti tohoto setkání připravila zlínská univerzita výstavu prací svých seniorských posluchačů z výtvarného oboru. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 7. září 2017 v 18 hodin v budově rektorátu na nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín. Výstava potrvá do 16. září 2017 a bude přístupná i veřejnosti.

„V rámci doprovodného programu chceme naše hosty seznámit se Zlínem, proto společně navštívíme Baťův institut 14/15, terasu 21. budovy a Baťovu vilu,“ doplnila tajemnice Asociace U3V Ing. Mgr. Jarmila Hřebíčková.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně