Na univerzitu zamíří více než půl miliardy korun

Zprávy

Zlín – 24. května 2017 – Projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové hodnotě přes 550 milionů získá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Ministerstvo školství doporučilo k financování všechny projektové žádosti, které zlínská univerzita podala. Díky projektům tak škola zrekonstruuje některé prostory, vybuduje a vybaví nové laboratoře, založí galerii, nabídne nové studijní programy a dalšími způsoby zvýší kvalitu vzdělávání.

„Nejvyšší částka – 226 milionů Kč – půjde na vybudování nových laboratoří Fakulty technologické a jejich vybavení. Laboratoře budou určeny pro výuku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů,“ sdělil rektor UTB prof. Petr Sáha.

Dalších 181 milionů Kč půjde v příštích pěti letech na celouniverzitní Strategický projekt UTB. Ten bude na všech šesti fakultách zahrnovat vytvoření nových a úpravu některých stávajících studijních programů, posílení internacionalizace (větší podporu mobilit studentů i pedagogů, zavedení nových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce), adaptaci studijního prostředí pro studenty se specifickými potřebami (např. úpravu studijních materiálů pro tyto posluchače) apod. Oba dva projekty se rozběhnou od 1. července letošního roku.

Na Fakultu aplikované informatiky zamíří 100 milionů Kč. „Díky dotaci zmodernizujeme laboratoře, počítačové učebny, posluchárny i výukový informační systém,“ uvedl dále rektor. Projekt bude zahájen 1. října.

Díky více než 16 milionům korun dojde ke kompletní rekonstrukci (včetně zajištění bezbariérového přístupu) dvou poslucháren na Fakultě managementu a ekonomiky. Využívány budou hlavně pro výuku studijního programu Podnikání a ekonomika. Také tento projekt se má rozběhnout od začátku července letošního roku.

Necelých 6 milionů korun je určeno na vznik galerie, která bude sloužit pro praktickou výuku nového studijního programu Arts Business Management Fakulty multimediálních komunikací. „Galerie vznikne v prostorách Vzdělávacího komplexu UTB, který univerzita buduje na Štefánikově ulici,“ doplnil rektor. Se zahájením projektu se počítá od 1. září.

Dalších více než 20 milionů Kč je určeno na rozvoj výzkumně zaměřených doktorských studijních programů na Fakultě managementu a ekonomiky, Fakultě aplikované informatiky a na Univerzitním institutu.

„Naše univerzita uspěla ve všech žádostech o podporu, které podala. Věřím, že díky kvalitní přípravě projektů budeme úspěšní i v jejich realizaci,“ uzavřel rektor.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně