Český národní registr dárců dřeně je bohatší o nové potenciální dárce

Zprávy

Zlín – 6. dubna 2017 – Celkem 90 nových zájemců z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se zapsalo do registru dárců kostní dřeně a stali se tak nadějí pro nemocné leukémií. Této možnosti využili ve dnech 3. – 5. dubna 2017, kdy univerzita pořádala  druhý ročník akce Daruj šanci na život! Zapiš se do registru dárců kostní dřeně! Během dvou let se tak registr dárců díky zlínské univerzitě rozrostl o 344 osob.

„Akce se povedla. Máme velkou radost, že se přišlo do registru dárců kostní dřeně zapsat tolik mladých lidí,“ uvedla za pořádající Odbor marketingu a komunikace Ing. Andrea Kadlčíková, kancléřka UTB. „V akci chceme určitě pokračovat i v příštích letech, má to smysl,“ dodala.

Na organizaci akce se podílela také Fakulta humanitních studií a velkou zásluhu na tom, že byla úspěšná, mají studentky Ústavu zdravotnických věd, studijního oboru Všeobecná sestra, které nejen že zájemcům vysvětlovaly smysl akce, ale také samy do registru vstoupily. „Každý zájemce vyplní formulář, a pokud není vyhodnocen přítomnou paní doktorkou jako nevhodný kandidát, jsou mu přímo na místě odebrány dva mililitry krve,“ popsala jednoduchý postup zápisu do registru studentka Tereza.

Odbornou garanci nad akcí převzalo Hematologicko–transfuzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Přítomná byla také paní Zdenka Wasserbauerová, která se věnuje osvětě o registru dárců kostní dřeně již 20 let.

Onemocnění akutní leukémií přibývá a mnohdy jediným řešením je transplantace kostní dřeně. Aby se zvýšila pro onkologicky nemocné šance, že najdou vhodného dárce, je třeba, aby registr byl co nejrozsáhlejší.

Děkujeme všem, kteří zareagovali na výzvu univerzity a vstoupili do registru. Možná to budete zrovna Vy, kdo se stane nadějí na život pro nemocného leukémií.

Ing. Andrea Kadlčíková
tisková mluvčí a kancléřka Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně