Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně získal v pořadí již třetí prestižní ocenění Red Dot Award, které je udělováno v rámci jedné z nejvýznamnějších světových designérských soutěží Red Dot Design Award. Oceněným je absolvent ateliéru Martin Kuchta a jeho bakalářská práce zabývající se designérským návrhem autonomní tramvaje s názvem Škoda ForFuture, navržené ve spolupráci s významnou českou skupinou Škoda Group. Slavnostní vyhlášení oceněných prací spojené s předáním cen se uskuteční dne 27. 9. 2023 v Marina Bay District v Singapuru.

Oceněná autonomní tramvaj ForFuture přináší inovativní řešení pro chytrá města a představuje budoucnost efektivní, spolehlivé a udržitelné veřejné dopravy. „Úspěch je o to cennější, jelikož designérský projekt Martina Kuchty zvítězil v nejobsazovanější soutěžní kategorii Designérský koncept, které se letos zúčastnilo více než 5 000 tvůrců z celého světa, “ říká vedoucí ateliéru Průmyslový design doc. MgA. Martin Surman, ArtD., který vítěznou bakalářskou práci vedl. „Současně je to pro nás opětovné potvrzení strategie ateliérové výuky, která je založena na úzké spolupráci s výrobními podniky, prostřednictvím které jsou studenti seznamováni s nejprogresivnějšími technologiemi a materiály, což jim umožňuje nalézat inovativní designérská řešení.“ dodává doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

Spolupráci se studenty si pochvaluje i firemní sektor. „Ve Škoda Group věříme v sílu spolupráce a důležitost růstu nové generace designérů. Je zřejmé, že studenti jsou hnací silou pokroku. Přinášejí nové pohledy a odvážné nápady. Je nám ctí, že jsme se mohli podílet na této cestě a poskytnout naše odborné znalosti, které pomohly utvořit vizi toho, jak by mohla vypadat veřejná doprava budoucnosti v chytrých městech,“ uvedl Laurent Fromont, Senior Vice President Rolling Stock Engineering ve Škoda Group.

Oceněný designérský návrh Martina Kuchty autonomní tramvaje ForFuture, která je určena pro osobní přepravu v inteligentních městech, využívá unikátního technického řešení spojování jednotlivých vozidel, od kterého se odvíjejí další koncepční inovace, jako např. řešení podvozkové platformy, způsob pohonu a napájení, autonomní provoz apod.

Navržená tramvaj, která má délku 17 metrů a kapacitu 140 cestujících, je během jízdy schopna propojení s dalšími vozidly a v případě potřeby navýšení své celkové přepravní kapacity. Toto technické řešení umožňuje sestavit tramvaj z celkem tří vozidel s kapacitou až 420 cestujících, přičemž v příměstských spojích může být tato kapacita ještě mnohem vyšší.

Tramvaj je vybavena specializovanými technickými systémy, které umožňují přesné a plně automatizované spojení jednotlivých vozidel bez jakýchkoliv kolizí. Propojením vozidel se významným způsobem zvyšuje efektivita využití společného traťového úseku různých tramvajových linek, což šetří energii a přispívá k ochraně životního prostředí. Toto technické řešení současně umožňuje rychlý a pohodlný přestup přepravovaných osob mezi linkami i během jízdy.

Designérský návrh tramvaje využívá koncepci tzv. pozitivního osvětlení, která reflektuje studie o důvěře v autonomní vozidla. Tomu odpovídají navržená neutrální vertikální světla vozidla kombinovaná s přátelským „úsměvem“ a různými výstražnými signály, které umožňují komunikaci s ostatními řidiči jedoucími před nebo za tramvají ale i s chodci.

Samotná soutěž Red Dot Design Award každoročně oceňuje celkem tři designérské kategorie, do kterých se mohou přihlásit profesionální tvůrci, ale i studenti. První hodnocenou kategorií je Design produktu, která je určena pro průmyslově vyráběné produkty, druhou kategorií jsou Značky a komunikační design a třetí kategorií Designérský koncept, zaměřený na koncepční řešení a designérské prototypy.