V těchto dnech začala demolice nejstarší budovy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB), Fakulty technologické. Odborná firma zahájila pomocí těžkých strojů bourací práce na východním křídle budovy. Demolice je poměrně náročná zejména kvůli okolním stavbám a pohybu lidí i dopravnímu provozu. Proto je celý prostor oplocený a zabezpečený.

„Pomocí demoličního stroje dochází k postupnému vydrcování a rozebírání stavebních konstrukcí. Vybouraný materiál budeme postupně odvážen na dotřídění, recyklaci a na skládku,“ popisuje postup samotných prací vedoucí Odboru investic a majetku UTB Pavel Blažek.

Celkově se bude jednat o přibližně dvacet tisíc tun suti. Stroje mají také vlastní skrápění proti prašnosti, na místě je rovněž přítomna obsluha s proudnicí. Demoliční práce se  provádějí v poměrně zastavěné lokalitě v centru města, na okraji průmyslového areálu bývalého závodu Svit. Dočasně dojde také k omezení dopravy, které bude řádně označeno dopravními značkami.

„Vlastní demolice potrvá přibližně do poloviny července, výstavba nového objektu pak začne na jaře příštího roku,“ dodává kvestor UTB Alexander Černý.

Budova pochází z roku 1932. Stav objektu byl ale již špatný a experti z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze doporučili demolici celé budovy. S výstavbou nové budovy fakulty se začne přibližně na jaře příštího roku. Hotovo by mělo být do září 2026.

„Demolice bude stát 26 milionů korun bez DPH, výstavba nové budovy vyjde přibližně na 566 milionů korun. Z toho 441 milionů pokryjí dotace, zbytek zaplatí univerzita z vlastních zdrojů,“ vysvětlil rektor UTB prof. Milan Adámek financování celého projektu.

Fakulta technologická sídlila v původním objektu 50 let, navštěvuje ji 1700 studentů a 170 zaměstnanců. Stěhovat se musela do provizorních prostor na čtyřech místech ve městě. V původním objektu se nacházely více než tři desítky laboratoří, deset seminárních místností a dvě velké posluchárny.