V sobotu 12. listopadu bude slavnostně zahájen Regionální podnikatelský kemp pro děti z dětských domovů a sociálně znevýhodněných rodin ze Zlínského kraje. Patnáct mladých účastníků se v něm bude následujícího půl roku setkávat s místními úspěšnými manažery a podnikateli, učit se od nich pracovat na svých osobních plánech a vzdělávat se v oblasti finanční gramotnosti. Záštitu nad projektem, který realizuje spolek 4SYOU ve spolupráci s Nadací ZET profesora Milana Zeleného, udělili rektor Univerzity Tomáše Bati prof. Vladimír Sedlařík a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

„Hlavním přínosem tohoto celorepublikového modelu je nejen samotná podpora rozvoje podnikání v regionu, ale především podpora podnikání mladých lidí z dětských domovů. Lidí, kteří mají často obrovskou vůli něco vlastního vybudovat a taky sílu se v tom kladném slova smyslu poprat s konkurencí, stejně jako se životem, což za podporu zkrátka stojí,“ uvádí rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Projekt Regionálního podnikatelského kempu je model pro podporu nejen výuky podnikání, ale i s apelem a jasnou ambicí na zahájení podnikání vlastního, což je mi osobně blízké. Je potřeba to naučit i mladé, nadějné studenty, kteří neměli svou životní startovací čáru jednoduchou,“ dodává prof. David Tuček, děkan Fakulty managementu a ekonomiky UTB.

Posláním Regionálního podnikatelského kempu je seznámit účastníky s podnikáním a vzájemnými vazbami mezi zaměstnancem podniku, odborníkem ve svém oboru a podnikatelem. Měli by plně pochopit jednotlivé profesní role a jejich vzájemnou provázanost, stejně jako nezbytnost spolupráce a spoluzodpovědnosti při jejich vykonávání.

„Pomáháme znevýhodněným mladým lidem nastavit si dobrý start do života a přijmout hodnoty, které nemohly získat v rodině. Učíme je podnikavě přemýšlet, vidět kolem sebe příležitosti, mít otevřené oči a najít si svoje místo ve společnosti. Pomáháme jim zformulovat si vlastní sen a věřit, že mohou dokázat, co chtějí, pokud na tom budou pracovat,“ vysvětluje Olga Girstlová, zakladatelka projektu a výkonná ředitelka spolku 4SYOU.

„Myslet podnikavě, umět využít příležitost, vydobýt si své místo ve společnosti a zachovat si pokoru jsou v dnešním rychlém a tvrdě konkurenčním světě nepostradatelné schopnosti. Mít možnost učit se od těch, kteří dokázali prorazit a jsou úspěšní i za hranicemi svého města, kraje či země, je nejlepší cesta. Zlínský kraj je místem, kde působí řada kreativních a šikovných lidí, jež svým příběhem budou skvělou inspirací pro účastníky kempu,“ říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Program kempu vychází za základních principů Soustavy řízení Baťa a klade velký důraz na přijmutí osobní zodpovědnosti za svůj profesní a osobní život a za udržení zdravých financí v osobním životě a v podnikání. I proto je jeho úvod věnován přednášce a workshopu o finanční gramotnosti.

V průběhu kempu budou účastníci pracovat online formou konzultací a jednou měsíčně se scházet při osobním workshopu, ze kterého si odnesou úkoly pro svou další práci. Jejím výsledkem bude vytvoření vlastního Osobního profesního modelu, který mohou účastníci prakticky hned aplikovat do svých životů. Regionální podnikatelský kemp končí závěrečnou prezentací jednotlivých projektů účastníků, která je naplánována na 8. dubna 2023.

Konzultanty a lektory jsou zkušení podnikatelé a manažeři, ale také mladí absolventi Letních podnikatelských kempů, kteří sdílejí své osobní a profesní zkušenosti a předávají své znalosti formou prezentací a individuálních konzultací.

Šestiměsíční regionální podnikatelské kempy vychází z intenzivního Letního podnikatelského kempu Nadace ZET, jehož sedmý ročník proběhne letos v létě. Za 7 let konání Letních podnikatelských kempů pomohl tým Nadace ZET více než 60 mladým lidem ze sociálně znevýhodněných podmínek. Někteří z nich studují na vysokých školách, jiní podnikají, věnují se řemeslu nebo si našli stálá zaměstnání. Mnozí již zakládají své rodiny.

„Všem se však podařilo začlenit se do běžného aktivního života jako většině dospělé populace. Podařilo se nám tak smazat jejich počáteční hendikep a najít jim místo v životě. A také novou komunitu a zázemí Nadace ZET. A za to pociťuji nesmírnou radost, ale také vděk. Vděk vůči těmto mladým lidem, kteří nám svěřili své příběhy a nechali se inspirovat, jak je možné vzít odpovědnost za svůj život do svých rukou. Vděk za to, že i oni nás v mnohém obohatili, nabídli nám jiný úhel pohledu, pomohli nám se rozvíjet. V neposlední řadě pociťuji vděk i vůči našim partnerům. Bez nich by to totiž nešlo,“ dodává Olga Girstlová.

První kemp se uskuteční již zítra od 10.00 hodin na Fakultě managementu a ekonomiky ve Zlíně, potrvá do 16.00 hodin.  Další workshopy se pak uskuteční 10. prosince, 14. ledna, 11. února, 11. března a slavnostní ukončení je naplánováno na 6. dubna příštího roku.

www.podnikatelskykemp.cz