Trinity Bank Talent Fund, fond pro talentované studenty založený v roce 2021, podporuje projekty zaměřené na zvyšování znalostí, dovedností a kompetencí studentů.

Za svou krátkou existenci podpořil již prvních deset projektů, které byly zaměřeny na nejrůznější témata a aktivity. „Tyto projekty ukazují rozmanitost možností, kterými fond může podpořit užitečné aktivity, kreativitu, či spolupráci studentů,“ uvedla profesorka Drahomíra Pavelková, která iniciovala myšlenku založení tohoto fondu na UTB s významným a intenzivně spolupracujícím partnerem univerzity Trinity Bank a.s.

Na Fakultě humanitních studií byla díky podpoře zrealizována soutěž o nejlepší preventivní program v základních školách. Do soutěže se přihlásilo osm studentů ze studijního programu Sociální pedagogika, jejichž úkolem bylo vytvořit preventivní program pro vybraný ročník základní školy. Třetí místo obsadil program zaměřený na poruchy příjmu potravy s názvem Poražme poruchy příjmu potravy. Další výherní projekt pojednával o závislostech na sociálních sítích SafeOnline. „Soutěž nakonec vyhrál program Umění vážit si, který se věnuje komunikaci, rozvoji osobnosti, vztahu k sobě a k druhým. Program bude studentka realizovat na podzim ve vybrané základní škole,“ popsala prorektorka pro vnitřní a vnější vztahy UTB docentka Adriana Knápková.

S využitím podpory bylo možné zajistit realizaci tzv. UFbanky – vzdělávací hry pro studenty finančních oborů na Fakultě managementu a ekonomiky. Dále na fakultě byla podpořena kvalitní realizace aktivit v projektu Nadaných studentů, či fungování Studentské účetní a daňové kanceláře, ve které se studenti učí a získávají praktické zkušenosti řešením reálných účetních a daňových záležitostí studentů, zaměstnanců i zájemců z řad veřejnosti. Dvěma studentským týmům byly vytvořeny podmínky pro přípravu projektů s následnou prezentací a obhajobou v silně konkurenční celorepublikové soutěži Coca-Cola Management Challenge, kdy jeden z týmů se umístil na výborném 2. místě. Další projekt pomohl ke kvalitnějšímu nastavení odborných praxí bakalářských studijních programů v oblasti průmyslového inženýrství.

Také na Fakultě aplikované informatiky byl podpořen zajímavý projekt, a to na zlepšení metod výuky matematiky s využitím vzdělávacího systému Techambition, který umožnil nakoupení licencí pro studenty a bude nasazen do výukového procesu v dalším semestru.

Talentovaných 20 studentů z Fakulty multimediálních komunikací se zúčastnilo soutěže Talent FMK, kdy zapojené studentské týmy měly 24 hodin na to, aby se popasovaly s návrhem strategie rozvoje pro zadavatele z firemního či neziskového sektoru.

Prostředky z fondu podpořily i výzkumný potenciál studentů, studenti si mohli zvolit vlastní téma výzkumu, příp. si vybrat ze zadaných témat. Např. jeden z projektů byl řešen přímo s ohledem na požadavek zadavatele se zaměřením na predikční model směnných kurzů pro země OECD.

„Jsme hrdí, že můžeme podpořit studenty Univerzity Tomáše Bati a sdílet s univerzitou její i náš úspěch. Provází nás více než dvacetiletá historie budování, máme mnoho společného v rovině hodnot a poctivé práce. Já osobně mám velkou radost a chci poděkovat celému týmu univerzity za to, že ve Zlíně vybudovali velkou, renomovanou a respektovanou instituci,“ řekl Ing. Radomír Lapčík, LLM, zakladatel Trinity Bank a.s..

„Velice nás těší důvěra a podpora ze strany Trinity Bank. Mám radost, že se postupně naplňuje smysl zakládaného fondu. Tato forma podpory studentů je významným motivačním faktorem, který má pozitivní dopad na rozvoj univerzity, města i celého našeho regionu,“ sdělil rektor univerzity Vladimír Sedlařík.