Zdravotně sociální péče je nově součástí studijních programů na Fakulty humanitních studií. Fakulta získala pro akademický rok 2022/2023 akreditaci studijního programu Zdravotně sociální péče v prezenční i kombinované formě.

Tento studijní program kombinuje teoretickou a praktickou výuku v oblasti zdravotnické a sociální péče (znalosti z klinických a preklinických předmětů, např. anatomie, domácí péče či geriatrie), včetně předmětů společenskovědního charakteru (psychologie, sociologie, filozofie, etiky, aj.).

„Absolventi se orientují ve zdravotnické a sociální legislativě, umí řešit složité sociální situace klientů s postižením a poskytují sociální poradenství. Uplatní se ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, kojeneckých ústavech, hospicových zařízeních, denních stacionářích, státní správě či neziskových, charitativních a vzdělávacích institucích“, uvedla Lenka Drábková, proděkanka pro studium.

Díky propojení obou oblastí, zdravotní i sociální, je klientům v praxi poskytována komplexní pomoc a podpora, která souvisí s jejich zdravotní a sociální situací.

Přihlášku ke studiu lze podat do 11. 8. 2022 na prihlaska.utb.cz.