Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Vladimír Sedlařík udělil ceny za vynikající výsledky ve vzdělávacích činnostech. Ocenění získaly Fakulta multimediálních komunikací, Fakulta technologická, Fakulta logistiky a krizového řízení a Fakulta aplikované informatiky.

Na FMK získal ocenění Ateliér Arts Managementu za významné výsledky v oblasti získávání nových zahraničních partnerství a přípravu a realizaci mezinárodních projektů ve vzdělávacích činnostech FMK. Oceňované aktivity realizuje Mgr. Eva Gartnerová, Ph.D.

Za zatraktivnění a popularizaci fyziky a přírodních věd zejména mezi středoškoláky, ale také seniory udělil rektor UTB cenu Ústavu fyziky a materiálového inženýrství Fakulty technologické, kde tyto aktivity realizuje prof. RNDr. Petr Ponížil, Ph.D.

Ústav ochrany obyvatelstva FLKŘ díky doc. Ing. Miroslavu Tomkovi, Ph.D., významně zkvalitnil kvalifikační práce a nastavil systém předávání zkušeností začínajícím akademickým pracovníkům. Cena rektora byla udělena právě za tuto aktivitu.

Na FAI získaly cenu rektora současně dvě pracoviště, a to Ústav informatiky a umělé inteligence a Ústav počítačových a komunikačních systémů. Tuto cenu rektor UTB udělil za zajištění služeb Programming Support Centra (PSC) především za realizaci vzdělávacích aktivit pro snižování studijní neúspěšnosti u studentů prvních ročníků, a to v předmětech, ve kterých se vyučuje programování. Oceňované aktivity realizovali Ing. Tomáš Dulík, Ph.D., Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D., Ing. Tomáš Vogeltanz, Ph.D., a Ing. David Malaník, Ph.D.

Všem oceněným gratulujeme