Mimořádný mapathon plánují na pátek 4. 3. 2022 od 15.00 hodin studenti uherskohradišťské Fakulty logistiky a krizového řízení. Chtějí tak pomoci Ukrajině, kde stále existuje velké množství nezmapovaných „bílých“ míst, která v rámci mapathonu studenti umístí na mapu světa. Výrazně tak usnadní humanitárním organizacím orientaci v terénu.

Mapování je tentokrát přímou reakcí na doplnění dosud nezmapovaných obydlených oblastí na Ukrajině, a to formou tzv. mikroúkolů prostřednictvím nástroje MapRoulette. Ten umožňuje velmi efektivním způsobem vybírat místa, která nejsou ještě zmapována.

„Každý nemá možnost pomáhat přímo v místě konfliktu. Ruku k dílu ale můžeme přiložit i takto od stolu, vytvořením mapy. Ani dnes totiž nejsou všechny oblasti zmapované. Doplníme tak na mapu Ukrajiny budovy, silnice a další infrastrukturu,“ objasnil Jakub Trojan, hlavní organizátor akce z uherskohradišťské fakulty.

Studenti mají k dispozici poměrně detailní satelitní snímky celé země, využívají i v médiích tolik zmiňované snímky Maxar Technologies. Především pak ty, které zachycují území, která nejsou ještě zmapovaná v klasických mapách.

“Na nich pak hledáme všechny budovy, cesty nebo řeky. Zkrátka vše, co bychom do map mohli zanést a co pomůže nejen při humanitárních akcích. Tyto objekty pak překreslujeme, vektorizujeme, do mapového portálu OpenStreetMap. Do nich pak místní dobrovolníci přidávají tzv. atributy, tedy informace o tom, kde jsou nemocnice, školy, dětská hřiště,“ popisuje Jakub Trojan. „Hotové mapy potom slouží humanitárním pracovníkům, regionálním vládám a dalším institucím, které pomáhají organizovat pomoc v těchto těžce zkoušených lokalitách,” dodává.

Humanitární a krizové mapování realizuje Fakulta logistiky a krizového řízení pravidelně, zejména v rámci projektu Missing Maps pro Lékaře bez hranic. Konkrétně se této činnosti věnuje Ústav environmentální bezpečnosti.

„Pořádáme mapathony pravidelně pro studenty i širokou veřejnost, na nichž umisťujeme ta nejzranitelnější místa na mapu světa, tj. mapujeme místa, která nejsou pokryta mapami, a přitom v nich žije velké množství obyvatel. Tentokrát však bude mapathon jiný. Požádali jsme o spolupráci jen zkušené mapéry, kteří se v problematice orientují a výsledek jejich práce bude rychlý a přesný,“ dodává děkanka FLKŘ Zuzana Tučková.

Místní a mezinárodní neziskové organizace pak mohou využít tyto podrobné mapy a data pro snazší řešení krizových situací, které tyto oblasti postihují. Zapojení dobrovolníků v oblasti digitalizace je zásadní pro mnoho humanitárních organizací po celém světě.