Slavnostní představení zcela nového bakalářského studijního programu Sportovní management se dnes uskutečnilo na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzita tak reaguje na poptávku trhu po ekonomicky vzdělaných odbornících na pozici manažerů sportovních klubů. Dnešním dnem se tak spouští aktivity spojené s akreditačním procesem, předpokládá se, že první studenty přivítá fakulta v akademickém roce 2024/2025.

„Všichni víme, že sport je obrovským fenoménem dnešní doby, i na těchto pozicích je tedy nutné, aby měl manažer znalosti v ekonomicko-manažerských disciplínách, zejména jak komunikovat ve veřejném prostoru například při získávání sponzorů. Zkrátka, usnadní budoucímu manažerovi stát se profesionálem při vstupu do velkého světa sportu a podporovat jeho rozvoj tím správným směrem,“ objasnil profil budoucího absolventa garant Ing. Jiří Bejtkovský, Ph.D.

Při plánování nového programu univerzita očekává intenzivní spolupráci se Zlínským krajem, městem Zlín, středními školami a také se Sportovními kluby Zlínského kraje i zástupci dalších sportovišť. „Právě tímto krokem významně podpoříme společenskou, neboli třetí roli univerzity, a upevníme její postavení v celém regionu,“ uvedl dnes rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

„Naše fakulta bude zajišťovat předměty zaměřené na ekonomiku, management a sportovní marketing. Znalosti z kinantropologie, fyziologie zátěže a následný sportovní trénink budou realizovány pod taktovkou Fakulty humanitních studií,“ vysvětlil mezifakultní spolupráci na programu děkan FaME prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

Představení projektu nového studijního oboru Sportovní managment na Fakultě Managmentu a Ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

„Jsem nesmírně rád, že tento krok přichází ruku v ruce s plánem univerzity vybudovat nová sportoviště zejména pro studenty a potřeby univerzitního sportu. Věříme, že mladí lidé se sportovním zaměřením, které od dětství vychováváme, nebudou muset odcházet kvůli skloubení sportu a studia ze Zlína,“ dodal ředitel Ústavu tělesné výchovy Mgr. Zdeněk Melichárek, Ph.D.

Studenti se mohou těšit na zajímavé předměty, které budou kombinací ekonomiky, marketingu, managementu, psychologie, mentálního koučingu, seberozvoje, sportovní fyziologie a sportovního práva. Své pozdější uplatnění by budoucí absolventi mohli nalézt jako manažeři sportovních organizací nebo trenéři či vedoucí sportovních družstev i jednotlivců.

„Jsem nadšený ochotou sportovních klubů a vzdělávacích institucí, které podpořily spolupráci při vzniku nového studijního programu v rámci UTB. Uzavírá se tak důležitá etapa, kdy v rámci sportovních klubů můžeme doplnit nabídku středních škol se zaměřením na sport o sportovní studijní program na univerzitě. Věříme, že se nám touto cestou podaří přivést do praxe odborníky – sportovní manažery, kteří pomohou rozvíjet sport a sportovní kluby, a to nejenom ve Zlínském kraji,“ uvedl koordinátor praxí Jan Pravda.

Přípravou a následnou realizací nového programu tak fakulta mimo jiné navazuje na již realizovaný výzkum testování populace v souvislosti se sportovními aktivitami či vyvíjení pomůcek pro handicapované sportovce. Jedná se například o projekty Technologické agentury České Republiky (TAČR) zaměřené na sladge pomůcky pro různorodé sporty, například hokej nebo cyklistiku, dále speciální vrhací stolice pro hod oštěpem či koulí. Všechny uvedené projekty našly i své uplatnění v praxi a jsou skutečně pro handicapované sportovce vyráběny. Uvažuje se dokonce o jejich využití na paralympiádách.

Představení projektu nového studijního oboru Sportovní managment na Fakultě Managmentu a Ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně