Zlín – 14. září 2021 – Fakulta logistiky a krizového řízení pořádá se společností EGO Zlín XXIII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof, která se uskuteční ve dnech 14. – 16. září 2021 v hotelu Harmonie v Luhačovicích. Význam tohoto setkání dokládá účast vědeckých špiček a odborné komunity za podpory ministrů zdravotnictví České a Slovenské republiky.

Tématem letošního ročníku konference bude pandemie nemoci COVID – 19. Hovořit se bude o zkušenostech orgánů ochrany veřejného zdraví, činnosti nemocnic a záchranné zdravotní služby v době pandemie i strategii očkování a dosažených výsledcích.

„Novinkou konference bude kulatý stůl, kde budou o zkušenostech s COVID-19 diskutovat renomovaní experti, zástupci odborných institucí a vlády. Naše pozvání ke kulatému stolu přijali rektor UTB Vladimír Sedlařík, hejtman Zlínského kraje Radim Holiš i bývalý ministr zdravotnictví. Jan Blatný,“ uvedla Zuzana Tučková, děkanka fakulty.

„Pandemie COVID-19 postavila do nového světla nutnost vybudovat robustní systém krizové připravenosti a revidovat stávající systémy zajišťující bezpečnost státu. Je mi ctí být součástí organizačního týmu konference, která si klade za cíl maximálně zužitkovat získané poznatky a zkušenosti z širokého spektra oblastí, které byly pandemií COVID-19 zasaženy,“ řekl Pavel Kostka, generální ředitel společnosti EGO.

„U nás na univerzitě jsme zažili nebývalou míru solidarity a pomoci ze strany studentů i zaměstnanců, a to prostřednictvím dobrovolnického call centra. Jsme velice poctěni, že můžeme být součástí této důležité akce. Na konferenci s tak aktuálním tématem budou mít svá zastoupení nejen akademičtí pracovníci, ale také studenti se svými vědeckými odbornými činnostmi. Velký přínos tak vidíme i v setkání sfér vzdělání a praxe,“ dodala děkanka Zuzana Tučková.

Medicína katastrof je prestižní mezinárodní konference, jejímž cílem je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu nejnovějších teoretických i praktických poznatků a zkušeností. Konference umožňuje širokou diskusi a sdílení zkušeností vědecko-pedagogických pracovníků a odborníků z praxe.

Podrobný program naleznou zájemci ZDE.

Na středu 15. 9. 2021 je připravena celá řada ukázek záchranného integrovaného systému.