Zlín – 13. září 2021 – Nový obor, Výroba a konstrukce obuvi, otevře Fakulta technologická (FT) ve spolupráci s Centrem výzkumu obouvání Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zájemci se mohou hlásit do bakalářského studia, a to jak prezenční tak kombinované formy.

Během studia by se měli studenti naučit vše o konstrukci a designu obuvi, nových obuvnických materiálech a technologiích.

„Těch předmětů, které jsme pro budoucí studenty připravili je hodně, je to celá škála oborů, ať už ortopedie či pediatrie, estetika obuvi, 2D konstrukce či design nebo 3D tisková výroba obuvi a komponentů,“ popisuje děkan FT Roman Čermák.

Aby byla zachována kvalita výuky, bude kapacita maximálně 12 studentů. Teoretické předměty se budou vyučovat na Fakultě technologické, odborné předměty a praxe bude probíhat v Centru výzkumu obouvání (CVO), kde mají studenti k dispozici tradiční dílny i špičkově vybavené obuvnické laboratoře.

„Dnes je trend zdravé a zároveň funkční a pohodlné obuvi. Dá se očekávat, že se stále více bude výroba samotné obuvi zaměřovat na individuální potřeby zákazníka, tedy bude vyráběna na míru, a k tomu máme tady ve Zlíně skvělé podmínky. Zlín tak má velkou šanci stát se evropským lídrem obuvnického výzkumu,“ popisuje Tomáš Sáha, ředitel Centra výzkumu obouvání.

Dalším zásadní změnou je postupná obnova výroby kvalitní obuvi zemích EU, která nabírá na dynamice. Každoročně se objem navyšuje o 3.3% a mezi 15 největších exportérů se již zařadilo 9 evropských zemí.

Centrum výzkumu obouvání bylo založeno v roce 2019. Jde o výzkumnou jednotku s celosvětovou působností pro výzkum, vývoj a testování obuvnických materiálů, technologií a designu. Základní filozofií centra je navrhovat zdravou, funkční a komfortní obuv, která bude splňovat požadavky dnešních zákazníků. Má tři výzkumná pracoviště – Oddělení pokročilých obuvnických materiálů a technologií, Oddělení designu a konstrukce obuvi a Oddělení akreditovaných zkušebních laboratoří.

V posledním období se dařilo zejména oddělení designu, které získalo celou řadu mezinárodních prestižních ocenění. Úspěch měl zejména projekt „High-Tech Footwear Skin“, který získal ocenění v soutěžích Reddot design award, Global Footwear award, German Innovation award a European Product Design award.

Do nového oboru se mohou studenti stále hlásit, více informací najdou zájemci na stránce programu Výroba a konstrukce obuvi.