Zlín – 1. září 2021 – Mezinárodní konference s názvem Krizové řízení a řešení krizových situací, pro kterou se vžila zkratka CrisCon, se uskutečnila na půdě královského města Uherské Hradiště 8. a 9. září 2021. Hlavním organizátorem konference je Fakulta logistiky a krizového řízení společně s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Hrozí na našem území častější tornáda, jak funguje v městech a obcích řízení v době krize, jak ovlivnila pandemie COVID – 19 společnost? O těchto a dalších tématech přijede do Uherského Hraditě diskutovat více než sto odborníků z nejrůznějších oblastí. Mimo jiné ze Správy státních hmotných rezerv, hasičských záchranných sborů z celé České republiky, Akademie ozbrojených sil v Liptovském Mikuláši, potažmo z krajských a městských úřadů.

Tématy konference budou například logistika během krize, ochrana obyvatelstva nebo environmentální bezpečnost. Hovořit se bude také o pandemii COVID – 19 či hrozbě tornád na našem území. „Právě příspěvkům se zaměřením na výskyt tornáda na území České republiky a pandemie COVID-19 by se měl věnovat celý středeční program, který plánujeme pojmout jako společné plenární zasedání. Odděleným jednáním v jednotlivých odborných sekcích by měl být věnován čtvrtek,“ informovala předsedkyně organizačního výboru Kateřina Víchová.

„Zvláště nás potěšila registrace Mgr. Pavla Zahradníčka, Ph.D., z Akademie věd ČR, který začne středeční program na téma „Současná a budoucí změna klimatu“. Následovat bude RNDr. Milan Šálek, Ph.D., který se nám přiblíží fyzikální podstatu tornáda a (ne)možnosti včasné detekce a charakter minimalizace škod při podobném jevu z hlediska současné i budoucí meteorologie,“ popisuje Zuzana Tučková, děkanka Fakulty logistiky a krizového řízení.

„Poté se přeneseme již do oblasti krizového řízení a dozvíme se, jak se na Hodonínsku a Břeclavsku s událostí takového rozsahu vypořádávají. Zajímavých příspěvků na aktuální témata je však již nyní přihlášeno mnohem více. V odpoledním zasedání nebude opomenuta ani stále probíhající pandemie COVID-19 a očkování,“ doplnila děkanka Zuzana Tučková.

Organizátoři konference se snaží každoročně přinášet nové trendy v oblasti vzdělávání krizového řízení, nejinak tomu bude i letos. „Je nám ctí, že právě při konání jubilejního desátého ročníku konference CrisCon můžeme účastníky informovat o novém vzdělávacím programu pro úředníky a zaměstnance, kteří se podílejí na zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení,“ popisuje Zuzana Tučková.

Bližší informace o desátém ročníku konference Krizové řízení a řešení krizových situací jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách www.criscon.cz.