Zlín – 12. dubna 2021 – Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně má nového děkana. Stal se jím Mgr. Josef Kocourek, Ph.D., dosavadní ředitel Ústavu marketingových komunikací. Do funkce ho dnes jmenoval rektor univerzity prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. Nový děkan převezme funkci po doc. Mgr. Ireně Armutidisové, která působila v čele fakulty od roku 2017.

„Je mi velkou ctí, že můžu stát v čele jedné z nejlepších uměleckých fakult v České republice. Naše propojení umění, designu, filmové tvorby a marketingových komunikací je jedinečné nejen v Česku, ale celé střední Evropě. Budu se snažit, aby tato mezioborová spolupráce vzkvétala a fakulta zároveň nadále zvyšovala míru internacionalizace,“ řekl o svém jmenování Josef Kocourek, který se funkce děkana ujme ve čtvrtek 15. 4. 2021.

„Nastupujícímu děkanovi přeji mnoho zdaru v jeho práci a věřím, že pod jeho vedením se bude fakulta výrazně pozitivně posouvat v kvalitě pedagogických a hlavně tvůrčích činností,“ dodal rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.

Nový děkan Josef Kocourek se dlouhodobě věnuje budování značek a tvorbě komunikačních strategií. Ve funkci ředitele Ústavu marketingových komunikací, který je jednou ze součástí Fakulty multimediálních komunikací, je tři roky. Na fakultě už ale pracuje přes 15 let. Nejdříve jako asistent, pedagog a poté jako ředitel Komunikační agentury, praktického předmětu, který propojuje studenty uměleckých oborů se studenty marketingových komunikací. Vznikají tak velmi ojedinělé projekty, které obohacují kulturní dění ve Zlíně.

Fakulta multimediálních komunikací byla založena 1. ledna 2002. Má třináct uměleckých ateliérů, Ústav marketingových komunikací a Kabinet teoretických studií. Nejnovějším oborem na fakultě je od roku 2021 Ateliér Game Design, který vznikl v reakci na raketový vzestup herního průmyslu a jehož studenti se budou zabývat designem a tvorbou online her, prozkoumávat nové technologie a hlouběji se seznamovat s herním odvětvím. Na celé fakultě studuje více než tisícovka studentů, budoucích designérů, filmařů, animátorů a odborníků na marketingové komunikace.