Zlín – 24. března 2021 – Dva nové profesory jmenoval dnes rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph. D. Stali se jimi Petr Humpolíček v oboru technologie makromolekulárních látek a Jiří Mlček v oboru technologie potravin. Rektor univerzity oběma dnes předal jmenovací dekrety.

Prof. Petr Humpolíček se věnuje vztahům mezi živými a neživými systémy, např. testováním interakce mezi lidskými buňkami a materiály. Cílem je připravit materiál zajišťující potřebnou reakci organismu, tedy materiál aplikovatelný v regenerativní medicíně. V průběhu své vědecké kariéry vedl řadu vědeckých projektů a podílel se na publikaci více než sta odborných prací. V jeho týmu aktuálně pracuje osm studentů doktorského studia. Aktivně spolupracuje s mnoha zahraničními i českými pracovišti. Aktuálně je vedoucím výzkumné skupiny Bioaktivní polymerní systémy na Centru polymerních systémů UTB.

Prof. Jiří Mlček se věnuje složení netradičních druhů potravin. Jedná se zejména o bioaktivní látky a jejich antioxidační, zdravotní účinky, vzájemné interakce a jejich změny při zpracování a skladování. Konkrétně se zaměřuje na netradiční druhy ovoce, jedlé květy a jedlý hmyz. Uvedené potraviny studuje také z pohledu kvality a jejich gastronomického využití. Je autorem a spoluautorem více než sto dvaceti vědeckých publikací, deseti monografií a dvou patentů. Spolupracuje s řadou tuzemských a zahraničních institucí.