Zlín – 23. listopadu 2020 – Pomoc studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně během pandemie koronaviru pokračuje. Studenti se v posledních dnech intenzivně zapojili do pomoci v dětských domovech, učí v tzv. sběrných školách a velký zájem je o ně také v rodinách zdravotníků.

Na Fakultě humanitních studií (FHS) neustávají telefony. Plní se také emailové schránky ředitelů jednotlivých ústavů. Žádostí jsou desítky, vždy s jediným konkrétním požadavkem. Potřebujeme studenty. O pomoc volají dětské domovy, sběrné školy i zdravotníci, kteří jsou zapotřebí v nemocnicích. Například paní Silvie Svobodová, která pracuje na hematologicko-transfuzním oddělení zlínské nemocnice.

„Mám syna ve třetí třídě. Studentka, která k nám dochází, je velice laskavá, ochotná a flexibilní. Jsem nesmírně ráda, že tato forma pomoci ze strany studentů existuje. Společně se synem navázali přátelský vztah, syn Terezu respektuje a její pomoc je pro nás velmi přínosná, nemusím si brát ošetřovné, a mohu tak pokračovat ve své práci,“ říká Silvie Svobodová.

„Chodím do rodiny v osm hodin ráno, pomůžu s připojením do výuky, případně s drobnými technickými problémy, které v průběhu online hodin občas nastávají. Po skončení látku zopakujeme, uděláme úkoly a jdeme třeba ven,“ dodává Tereza Jurajdová, studentka Ústavu školní pedagogiky FHS.

Množí se ale také žádosti z dětských domovů. K dnešnímu dni jich požádalo o pomoc již sedm ze Zlínského kraje. Univerzita Tomáše Bati vyhoví všem.

V dětských domovech máme aktuálně 23 studentů. Jejich činnost je podobná práci ve škole. Připravují online vyučování pro děti nejrůznějšího věku. Také ale pomáhají s doučováním a odpoledními aktivitami,“ doplňuje Adriana Wiegerová, ředitelka Ústavu školní pedagogiky FHS UTB ve Zlíně.

„Je to pro mě obrovská zkušenost, díky ní jsem změnila pohled na děti z dětského domova. Práce vychovatelů je tady opravdu náročná. Je těžké a velmi emotivní poslouchat děti, když vypráví o životě ve svých rodinách,“ přemýšlí nahlas studentka oboru Učitelství pro první stupeň ZŠ Pavla Hudáková.

„Zpočátku jsem se dost bála, protože jsem nikdy v dětském domově nebyla, a tak jsem nevěděla, co mám od toho očekávat. Bála jsem se, jaké děti budou a jak budeme spolu fungovat. Nakonec se moje obavy nenaplnily. Je tady skvělý kolektiv a děti jsou moc šikovné, i když některé jsou slabší třeba v češtině, snaží se,“ nadšeně popisuje Tereza Hrbáčková, která studuje čtvrtým rokem studijní program Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Počet studentů Fakulty humanitních studií, kteří pomáhají s výukou, stále stoupá. 123 studentů nyní učí v tzv. sběrných a základních školách, zhruba další stovka jich pomáhá při doučování a online prezentacích. Dobrovolníci z řad studentů pracují ale také v nemocnicích, tam jich má zlínská univerzita na dvě stě. Dalších sedmdesát pomáhá v domovech pro seniory a přibližně třicítka pracuje v call centru, kde studenti pomáhají s trasováním.

„V jarních měsících vyrobila zlínská univerzita tisíce litrů dezinfekce, začala s výrobou nanomateriálu, zaměstnanci i studenti šili také roušky a vyráběli ochranné štíty. A v pomoci pokračujeme i nadále. Velmi si cením všech studentů, kteří zvládají online výuku a ještě k tomu pomáhají tam, kde je právě potřeba, “ uzavírá rektor UTB prof. Vladimír Sedlařík.