Zlín – 6. listopadu 2020 – Plné ruce práce mají v posledních dnech studenti Fakulty humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kromě toho, že studenti zdravotnických oborů vypomáhají v nemocnici, značný zájem je také o studenty učitelských oborů fakulty. 

Jen z Ústavu školní pedagogiky je jich skoro 250. Studenti začali intenzivně dělat to, co studují. Tedy učit, a to v mateřských i základních školách, dětských domovech či přímo v rodinách zdravotníků.

Jednou z nich je i Karolína Smejkalová, která dochází do rodiny zdravotníků, kde má na starost dvě děti na prvním stupni ZŠ. „Při online hodině sedím s dětmi, zapisuji si průběh činností. Až hodina skončí, děti si dělají úkoly a já na ně dohlížím, případně jim poradím. Následně si dáme oběd a odpoledne při hezkém počasí vyrážíme ven,“ popisuje studentka Karolína a dodává: „Jsem za tuto příležitost moc ráda.  Nejenže vidím, jak náročné je zkoordinovat žáky přes kameru z pohledu učitele, ale také jakou práci dá rodičům přimět děti k samostatné práci z domu.“

Z ministerstva školství dostala zlínská univerzita žádost o pomoc pro 15 škol, které budou fungovat jako sběrné školy s denním provozem od 6.00 do 18.00 hodin pro děti zdravotníků.

„Hlásí se ale další dětské domovy a školy. Dokonce i ty, které nepatří do Zlínského kraje. Budeme se snažit pomoci všem“, říká Adriana Wiegerová, ředitelka Ústavu školní pedagogiky.

Studenti pomáhají rovněž v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních. Například v Lukově, kde jejich pomoc velmi vítají.

„Jít pomáhat jsme se rozhodli dobrovolně, jelikož kamarádova přítelkyně pracuje jako zdravotní sestra ve zlínské nemocnici a víme, jak dostávají pracovníci v této oblasti zabrat“, uvádí Jan Navrátil, který studuje sociální pedagogiku. V domově pro seniory pracuje se svým spolužákem Markem. Většinou celý den. A oba dělají, co je potřeba.

„Proč sedět doma a koukat do zdi, když můžeme jít pomoci a trochu všem tady odlehčit“, dodává Marek Švagera. Jejich pracovní den začíná již v sedm hodin ráno. Pomáhají s ranní hygienu, koupáním, roznáší jídlo. Směna jim končí po dvanácti náročných hodinách v sedm hodin večer. Studenti si ale nestěžují, jsou rádi nejen za praxi, ale hlavně za to, že mohou v této těžké době někomu pomoci. V zařízeních jako je toto působí v tuto chvíli kolem deseti studentů Ústavu pedagogických věd.